Π. Σάββας 2012-12-16_Χριστούγεννα στὸ Ἅγιον Ὄρος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 16-12-2012 (Συνάξεις Κυριακῆς στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).