ΔίκασόνΚριετος δικοντς μεπολμησον τος πολεμοντς με2 ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνστηθι ες τν βοθειν μου3 ἔκχεον ομφααν καὶ σγκλεισον ξ ναντας τν καταδιωκντων με· 

επον τῇ ψυχῇ μου· Σωτηρα σού εμι γώ. 4 ασχυνθτωσαν καὶ ἐντραπτωσαν οἱ ζητοντες τν ψυχν μου, ἀποστραφτωσαν ες τὰ ὀπσω καὶ καταισχυνθτωσαν οἱ λογιζμενοί μοι κακά. 5 γενηθτωσαν σεὶ χνος κατὰ πρσωπον νμουκαὶ ἄγγελος Κυρου κθλβων
ατος· 6 γενηθτω ἡ ὁδς ατν σκτος καὶ ὀλσθημακαὶ ἄγγελος Κυρου καταδικων ατος· 7 ὅτι δωρεν κρυψν μοι διαφθορν παγδος ατνμτην νεδισαν τν ψυχν μου8 ἐλθτω ατῷ παγς, ἣν οὐ γινσκεικαὶ ἡ θρα, ἣν κρυψεσυλλαβτω ατνκαὶ ἐν τῇ παγδι πεσεται ν ατῇ. 9 ἡ δὲ ψυχή μου γαλλισεται πὶ τῷ Κυρίῳ, τερφθσεται πὶ τῷ σωτηρίῳ ατοῦ. 10 πντα τὰ ὀστᾶ μου ροσι· Κριετς μοις σοιρυμενος πτωχν κ χειρς στερεωτρων ατοῦ καὶ πτωχν καὶ πνητα πὸ τν διαρπαζντων ατν. 11 ἀναστντες μοι μρτυρες δικοι, ἃ οκ γνωσκον, ἐπηρτων με12 ἀνταπεδδοσν μοι πονηρὰ ἀντὶ ἀγαθν καὶ ἀτεκναν τῇ ψυχῇ μου13 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ ατος παρενοχλεν μοι νεδυμην σκκον καὶ ἐταπενουν ν νηστείᾳ τν ψυχν μουκαὶ ἡ προσευχή μου ες κλπον μου ποστραφσεται14 ὡς πλησον, ὡς δελφῷ ἡμετρῳ οτως εηρστουν· ς πενθν καὶ σκυθρωπζωνοτως ταπεινομην15 καὶ κατ᾿ ἐμοῦ εφρνθησαν καὶ συνχθησανσυνχθησαν π᾿ ἐμὲ μστιγεςκαὶ οκ γνωνδιεσχσθησαν καὶ οὐ κατενγησαν16 ἐπερασν με, ἐξεμυκτρισν με μυκτηρισμῷ, ἔβρυξαν π’ μὲ τος δντας ατν17 Κριεπτε πψῃ; ἀποκατστησον τν ψυχν μου πὸ τς κακουργας ατν, ἀπὸ λεντων τν μονογενῆ μου18ξομολογσομαί σοι ν κκλησίᾳ πολλῇ, ἐν λαῷ βαρεῖ ανσω σε19 μὴ ἐπιχαρεησν μοι οἱ ἐχθρανοντς μοι δκωςοἱ μισοντες με δωρεν καὶ διανεοντες φθαλμος20 ὅτι μοὶ μν ερηνικὰ ἐλλουν καὶ ἐπ᾿ ὀργν δλους διελογζοντο21 καὶ ἐπλτυναν π᾿ ἐμὲ τὸ στμα ατνεπαν· εγεεγεεδον οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν22 εδεςΚριεμὴ παρασιωπσςΚριεμὴ ἀποστς π᾿ ἐμο· 23 ἐξεγρθητιΚριεκαὶ πρσχες τῇ κρσει μου, ὁ Θες μου καὶ ὁ Κρις μουες τν δκην μου24 κρνν μεΚριεκατὰ τν δικαιοσνην σουΚριε ὁ Θες μουκαὶ μὴ ἐπιχαρεησν μοι25 μὴ εποισαν ν καρδαις ατν· εγεεγε τῇ ψυχῇ ἡμν· μηδὲ εποιεν· Κατεπομεν ατν26 ασχυνθεησαν καὶ ἐντραπεησαν μα οἱ ἐπιχαροντες τος κακος μου, ἐνδυσσθωσαν ασχνην καὶ ἐντροπν οἱ μεγαλοῤῥημονοντες π᾿ ἐμέ. 27 ἀγαλλισθωσαν καὶ εφρανθτωσαν οἱ θλοντες τν δικαιοσνην μου καὶ επτωσαν διαπαντς· μεγαλυνθτω ὁ Κριοςοθλοντες τν ερνην τοῦ δολου ατοῦ. 28 καὶ ἡ γλσσά μου μελετσει τν δικαιοσνην σου, ὅλην τν μραν τν παινν σου.
Η χρήση του Ψαλτηρίου σύμφωνα με τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη, εξηγεί σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται ο κάθε ψαλμός.