ΕσάκουσονΚριετς δικαιοσνης μουπρσχες τῇ δεσει μου, ἐντισαι τν προσευχν μου οκ ν χελεσι δολοις.

2 ἐκ προσπου σου τὸ κρμά μου ξλθοι,οἱ ὀφθαλμοί μου δτωσαν εθτητας

3 ἐδοκμασας τν καρδαν μου, ἐπεσκψω νυκτς· πρωσς μεκαὶ οχ ερθη ν μοὶ ἀδικα 

4 ὅπως ν μὴ λαλσῃ τ στμα μου τὰ ἔργα τν νθρπωνδιὰ τος λγους τν χειλων σου γὼ ἐφλαξα δος σκληρς 

5 κατρτισαι τὰ διαβματά μου ν τας τρβοις σου, ἵνα μὴ σαλευθσι τὰ διαβματά μου 

6 ἐγὼ ἐκκραξα, ὅτι πκουσς μου, ὁ Θες· κλνον τὸ ος σου μοὶ καὶ εσκουσον τν ημτων μου

7 θαυμστωσον τὰ ἐλη σου, ὁ σζων τος λπζοντας πὶ σὲ ἐκ τν νθεστηκτων τῇ δεξιᾷ σου

8 φλαξν με ς κρην φθαλμο· ν σκπῃ τν πτεργων σου σκεπσεις με  

9 ἀπὸ προσπου σεβν τν ταλαιπωρησντων μεοἱ ἐχθροί μου τν ψυχν μου περισχον·  

10 τὸ σταρ ατν συνκλεισαντὸ στμα ατν λλησεν περηφαναν 

11κβαλντες με νυνὶ περιεκκλωσν μετος φθαλμος ατν θεντο κκλναι ν τῇ γῇ.  

12 ὑπλαβν με σεὶ λων τοιμος ες θραν καὶ ὡσεὶ σκμνος οκν ν ποκρφοις 

13 ἀνστηθιΚριεπρφθασον ατος καὶ ὑποσκλισον ατοςρσαι τν ψυχν μου πὸ ἀσεβοςρομφααν σου πὸ ἐχθρν τς χειρς σου 

14Κριε, ἀπὸ ὀλγων πὸ γς διαμρισον ατος ν τῇ ζωῇ ατνκαὶ τν κεκρυμμνων σου πλσθη ἡ γαστρ ατν, ἐχορτσθησαν υἱῶν*, καὶ ἀφκαν τκατλοιπα τος νηποις ατν 

15 ἐγὼ δὲ ἐν δικαιοσνῃ ὀφθσομαι τῷ προσπῳ σουχορτασθσομαι ν τῷ ὀφθναί μοι τν δξαν σου.

Η χρήση του Ψαλτηρίου σύμφωνα με τον Όσιο Αρσένιο τον Καππαδόκη, εξηγεί σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται ο κάθε ψαλμός

https://paraklisi.blogspot.gr/2017/12/9-3-3.html