7. Π. Σάββας _21~26_ΙΟΥΝΙΟΥ 2010_ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ_1_Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 21~26_ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (Θερινές Συνάξεις κυριῶν).