Προς έναν άρρωστο αδελφό ησυχαστή…
Του ίδιου, του μεγάλου Γέροντα, προς τον ίδιο πού τον ρώτησε αν πρέπει να χρησιμοποιεί φάρμακα.
Απόκριση Βαρσανουφίου.
Αδελφέ, και αυτοί που προστρέχουν στους γιατρούς και αυτοί που δεν προστρέχουν, έχουν την ελπίδα τους στο Θεό και το κάνουν, λέγοντας: Στο όνομα του Κυρίου εμπιστευόμαστε τους εαυτούς μας στους γιατρούς, διότι μέσω αυτών μας δίνει την ίαση. Αλλά και εκείνοι που δεν πάνε στους γιατρούς, δεν πάνε, στηρίζοντας τις ελπίδες τους στο Θεό και ο Θεός τους θεραπεύει.Αν λοιπόν πήγες σε γιατρούς, δεν αμάρτησες, αν πάλι δεν πήγες, μην υψηλοφρονήσεις. Σου τα είπα όλα αυτά για να καταλάβεις πώς αν πας σε γιατρούς, γίνεται το θέλημα του Θεού, τίποτε άλλο. Αν όμως θέλεις κράτησε το λόγο του προφήτου Ηλία που έλεγε: «Στο έξης να αμεριμνείς, αφήνοντας το πάν στο Θεό» (δες Δ’ Βασ. 1, 4).
Βαρσανουφίου και Ιωάννου
κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά
(ερωταποκρίσεις) τόμος Β΄, σελ.475,
εκδόσεις “ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ”
https://wra9.blogspot.com/2020/03/blog-post_15.html