Έλεγαν για τον άββά Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Σκήτης, ότι, αν είχε κανείς (στη συνοδεία του) αδελφό άρρωστο ή τεμπέλη ή κακόγλωσσο και ήθελε να τον διώξει, έλεγε: 
“Φέρτε μου τον εδώ”
Και τον έπαιρνε, και τον έσωζε με τη μακροθυμία του
Και στην εκκλησία έλεγε πάντα στους αδελφούς αυτόν το λόγο:
“Αδελφοί, να συγχωρείτε και θα συγχωρηθείτε”
 
(πρβλ. Ματθ. 6:14. Μάρκ. 11:25). 
 
 
Από το Γεροντικό