505
 
Ερώτηση
 
Αδελφός που έπεφτε εύκολα στο πάθος της οργής ρώτησε τον ίδιο Γέροντα, τον αββά Ιωάννη, σχετικά μ’ αυτό το πάθος.
Απόκριση Ίωάννου.

Αν αγωνιζόσουν και πάλευες να είσαι σαν νεκρός για κάθε άνθρωπο και να σηκώσεις μια μικρή ταπείνωση, θα είχες αναπαυθεί ψυχικά και θα είχες αποφύγει πολλές επικίνδυνες καταστάσεις. Ας ταπεινωθεί η καρδιά σου ενώπιον του Θεού και η αγαθότητά Του μας βοηθεί σε όλα θα είχες αποφύγει πολλές επικίνδυνες καταστάσεις. 
 
 
ΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΙΚΟΥΣ
Βαρσανουφίου και Ιωάννου
κείμενα διακριτικά και ησυχαστικά
(ερωταποκρίσεις) τόμος Β΄,
εκδόσεις “ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ”
 
https://wra9.blogspot.com/2021/02/blog-post_51.html