Τὴν ἀθώωση ὅλων τῶν κατηγορουμένων στὴν ὑπόθεση τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου πρότεινε πρὸς τὸ Τριμελὲς Ἐφετεῖο Κακουργημάτων τῆς Ἀθήνας ἡ εἰσαγγελέας τῆς ἕδρας Βασιλικὴ Κρίνα. Σύμφωνα μὲ τὴν εἰσαγγελέα βάσει τῶν στοιχείων τῆς δίχρονης διαδικασίας γιὰ κανέναν ἀπὸ τοὺς κατηγορούμενους δὲν στοχειοθετοῦνται οἱ ἀξιόποινες πράξεις. Οἱ κατηγορίες μάλιστα γιὰ ἀπιστία, ἀπάτη, ψευδορκία, ξέπλυμα μαύρου χρήματος γιὰ τὶς ὁποῖες παραπέμφθηκαν, δὲν ἐπιβεβαιώθηκαν σὲ κανένα σημεῖο τῆς ὑπόθεσης. Οἱ κατηγορούμενοι οὐσιαστικὰ ἐκτελοῦσαν χωρὶς δόλο κυβερνητικὲς ἀποφάσεις καθὼς ἦταν πεπεισμένοι ὅτι ἐκτελοῦσαν σύννομες ἐνέργειες, εἶπε ἡ κυρία Κρίνα. Γιὰ τὸ κρίσιμο ζήτημα τῆς κυριότητας τῆς λίμνης Βιστωνίδας καὶ τῶν παραλίμνιων ἐκτάσεων, ἁρμόδια νὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὸ ἰδιοκτησιακὸ καθεστὼς εἶναι τὰ πολιτικὰ δικαστήρια τόνισε ἡ εἰσαγγελέας.

Γιὰ τὸν Ἡγούμενο Ἐφραὶμ καὶ τὸν Μοναχὸ Ἀρσένιο ἡ εἰσαγγελέας τόνισε ὅτι:….

«Οἱ ἐπαφὲς ποὺ εἶχαν μὲ κατηγορούμενους δὲν ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ μοναχοί τούς ἐξώθησαν στὴν τέλεση ἀξιοποίνων πράξεων.

Πίστευαν καὶ πιστεύουν ὅτι οἱ παραλίμνιες ἐκτάσεις καὶ ἡ Βιστωνίδα τοὺς ἀνήκει, συμπλήρωσε ἡ εἰσαγγελικὴ λειτουργός. Ἀπὸ κανένα στοιχεῖο δὲν ἀποδείχθηκε ὅτι οἱ μοναχοὶ ἐπηρέασαν τοὺς ὑπαλλήλους τῆς ΚΕΔ οὔτε ἀποδείχθηκε ὅτι εἶχαν δυνατότητα ἐπιλογῆς ἀκινήτων ποὺ θὰ περιέρχονταν στὴν κατοχή τους μὲ τὶς ἀνταλλαγές.

Ὁρισμένα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀκίνητα μάλιστα μὲ τὰ προβλήματα ποὺ εἶχαν ὄχι μόνο δὲν ὠφέλησαν, ἀλλὰ ζημίωσαν τὴ Μονή.

Πῶς μπορεῖτε νὰ δεχθεῖτε ὅτι ἔγκριτοι ἐπιστήμονες, γιὰ κανέναν ἀπὸ τὸν ὁποίους δὲν διαπιστώθηκε θρησκοληψία, ὅτι πείστηκαν νὰ συμβάλουν στὴ μείωση τῆς περιουσίας τοῦ δημοσίου χωρὶς οἰκονομικὸ ὄφελος ἢ ἄλλο κίνητρο ἀπὸ δύο μοναχοὺς ποὺ εἶχαν ἀπαρνηθεῖ τὰ ἐγκόσμια, εἶπε ἡ κ.Κρίνα.

Κλείνοντας, ἡ εἰσαγγελέας εἶπε ἀπευθυνόμενη πλέον στοὺς δικαστὲς ποὺ σὲ λίγο καιρὸ θὰ ἐκληθοῦν νὰ ἀνακοινώσουν τὴν ἀπόφασή τους:

«Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ποὺ ἔμαθα ὅτι κληρώθηκα εἰσαγγελέας δὲν μὲ ἐνδιέφερε ἂν στὴν ὑπόθεση τοποθετήθηκε ταμπέλα. Μὲ ἐνδιέφερε μόνο ἂν ἡ συμπεριφορὰ τῶν κατηγορουμένων ὅπως ἀποτυπώνεται στὸ βούλευμα στοιχειοθετεῖ τὶς ἀξιόποινες πράξεις ποὺ τοὺς ἀποδίδονται καὶ ἂν αὐτὲς ἀποδεικνύονται.

Κατὰ τὴ γνώμη μου δὲν ἀποδεικνύονται. Προτείνω νὰ κηρυχθοῦν ὅλοι οἱ κατηγορούμενοι ἀθῶοι».

Βατοπαίδι

 

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2016/12/blog-post_93.html