ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ

…….Καθὼς πραγματοποιήθηκε τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἡ ἐπίσημη ἀνακήρυξή του ὡς ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἐπειδὴ προσωπικὰ τὸν ἔχω γνωρίσει καὶ τὸν εὐλαβοῦμαι πολύ, θεώρησα ὡς ἐλάχιστη ἐκδήλωση τιμῆς πρὸς τὸ ἁγιώτατο πρόσωπό του τὴν σύνθεση τῆς ἀσματικῆς ἀκολουθίας του.Αὐτὴν παραδίδω στοὺς πιστοὺς μὲ τὴν παροῦσα ἔκδοση, γιὰ νὰ μποροῦν μέσῳ αὐτῆς νὰ τὸν ὑμνοῦν καὶ νὰ ζητοῦν ἀπὸ αὐτὸν βοήθεια καὶ λύση στὰ πολυποίκιλα προβλήματα τῆς ζωῆς τους. Εὔχομαι οἱ ἅγιες πρεσβεῖες του νὰ σκεπάζουν τὴν χώρα μας καὶ ὅλο τὸν κόσμο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας Ι Ω ΗΛ

 
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2015/03/blog-post_36.html