Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 6)ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ,

ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ,

ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ.

ληθινή πίστη εναι μόνο ρθόδοξη. Δέν πάρχουν νέες λήθειες.

π. Πορφύριος δέν δεχόταν τήν θεωρία τι λες ο θρησκεες εναι πλς διαφορετικά «μονοπάτια» (σύμφωνα μέ τήν νεοεποχίτικη ὁρολογία), πού πνε στό διο Θεό. «… μες δ ολληνες», ἔλεγε, «χομε μία θρησκεία, εμαστε χριστιανοί… μως … Καί πό μς τούς λληνες, τούς ρθοδόξους χριστιανούς γίνανε καί θεοι καί ξέρω κι γώ. Μόνο θρησκεία το Χριστονώνει καί λοι πρέπει νά προσευχόμαστε νά ρθουνε σ’ ατή τή θρησκεία καί τσι θά γίνει νωσις. χι μέ τό νά πιστέψεις τι λοι εμαστε τό διο· λες ο θρησκεες εναι τό διο. Δέν εναι τό διο… Ἡ γάπη ἡ ληθινή εναι γάπη το Χριστο»1.

Πο εναι ἄραγε λοι ατοί ονστρούχτορες τς Νέας ποχς, πού διατείνονται τι λοι πιστεύουμε στόν διο Θεό;

Σύμφωνα μέ τό Γέροντα, ληθινή θρησκεία εναι μόνο ρθόδοξη Χριστιανική Πίστη. Καί τό πνεμα, ατό τό ρθόδοξο, εναι τό ληθές.Τά λλα πνεύματα εναι πνεύματα πλάνης καί ο διδασκαλίες τους εναι μπερδεμένες, γιατί δέ γνωρίζουν τό μεγαλεο το Τριαδικο Θεο καί τόν προορισμό μας, τήν μοίωση μέ Ατόν.

Γέροντας δέ δέχεται τίς λλες θρησκεες ς ληθινές. λεγε πάλι μέ πλότητα: «Παίρνουν τηλέφωνο… π’ λο τόν κόσμο, καί ν’ κουστετι εμαι κι γώ, χω λεύθερο πνεμα καί παραδέχομαι λες τίς θρησκεες; χι δέν παραδέχομαι! ποιος νά μο πε· καί νας γγελος νά ‘ρθει νά μο πε… –χι θά το π, λές ψέμματα, δέν εσαι πνεμα γαθόν, εσαι πονηρόν πνεμα καί λέγεις ατά. τσι θά το πγώ τογγέλου. Δέν θά τόν πιστέψω. Λάβετε τά μέτρα σας»2.

λήθεια μς χει ποκαλυφθε. Δέν πάρχουν νέες λήθειες. «Δέν μπορε καθένας νά λέγει» τόνιζε ὁ π. Πορφύριος«Εμαι πεσταλμένος το Θεο κι γώ φέρνω μιά νέα λήθεια, πού ταιριάζει σήμερα στόν κόσμο. Ολήθειες το Θεοπως τίς χει πεπό τήν ρχή ατές εναι, δέν πάρχουνε λλες λήθειες… νέες πειδή κόσμος προόδεψε καί πιστήμη καί ονθρωποι πήγανε στά στρα… ν πάει κανείς στά στρα καί πε, καί κε πάνω πάρχουνε νθρωποι, καί τούς δομε, δέ θά χαλάσει μένα σκέψη μου… θά π, καί κε πάνω εναι Χριστός, καί κε εναι Θεός, χει πάει καί κε».

πίστη πού θεραπεύει τήν νθρώπινη ψυχή εναι μόνο ρθόδοξη.

νθρώπινη ψυχή παιτελα ατά, πού παρέχει Χριστός: τήν Θεία Χάρη, τόν νθουσιασμό, τή Θεία τρέλλα, τόν Θεο ρωτα, τήν νιδιοτελήγάπη. Τά ἀπαιτεῖ ὅπως, κατ’ ἀναλογία, τό ἀνθρώπινο σῶμα ἀπαιτεῖ τήν ὑλική τροφή, γιά νά αὐξηθεῖ καί νά συντηρηθεῖ.

ν κανείς δέν κολουθήσει τόν Χριστό, πεθαίνει ψυχικά. ντίθετα, άν Τόν ζήσει, ἡ ψυχή του ζωοποιεῖται, ἡ ὅλη του ὕπαρξη πραγματώνει τόν προορισμό της: ὁ ἄνθρωπος γίνεται κατά Χάριν Θεός καί ἀγαπᾶ ὅλους γινόμενος ἕνα μέ ὅλους. ρθοδοξία καί μόνο Ατή κάνει λους τούς νθρώπους να, πραγματώνοντας τό ατημα τς ρχιερατικς προσευχς το Κυρίου: «να σιν ν».

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς κατά τόν Γέροντα Πορφύριο.Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου). Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 170, Τιμή: 7€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Τό πνεῦμα τό ὀρθόδοξον εἶναι τό ἀληθές.

2Ὅ.π.