Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Νήφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής

 Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Νήφων, επίσκοπος Κωνσταντιανής.
 Πόσο στ’ αλήθεια πάλεψε ο άνθρωπος αυτός με το θέλημά του ώστε να γίνει θέλημα Θεού;
Είδε πόσο μικρός ήταν, κατάλαβε την ολιγότητά του μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, που δεν άντεξε τελικά χωρίς Αυτόν -είδε το σκοτάδι, είδε και τη μοναξιά. Κι αφού αγωνίστηκε -όπως λέει ο βίος του- με θηρία νοητά και δράκοντες, ο Χριστός τονε χαρίτωσε με το χάρισμα της προφητείας.
Μεταξύ άλλων, λέει και σ’ εμάς σήμερα:

“…οι ηγέτες των μοναχών θα είναι όμοιοι. Θα έχουν καταβληθεί από τη γαστριμαργία και την κενοδοξία, ώστε θα αποτελούν μάλλον σκάνδαλο για τους ανθρώπους και όχι υπογραμμό.Γι’ αυτό θα παραμεληθεί η αρετή. Θα βασιλεύει παντού η φιλαργυρία. Αλίμονο όμως στους μοναχούς που θα ευπορούν σε χρυσάφι. Διότι αυτοί θα είναι όνειδος στα μάτια του Κυρίου και δεν πρόκειται να δουν Θεού πρόσωπο”.

Λέμε κι εμείς: ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς, ὅτι ἐπί πολύ ἐπλήσθημεν ἐξουδενώσεως, ἐπὶ πλεῖον ἐπλήσθη ἡ ψυχή ἡμῶν. Τό ὄνειδος τοῖς εὐθηνοῦσι, και ἡ ἐξουδένωσις τοῖς ὑπερηφάνοις.
Που θα πει: ελέησε μας Κύριε, ελέησε μας γιατί κουραστήκαμε από τον εξευτελισμό. Κουράστηκε η ψυχή μας από τον χλευασμό των αλαζόνων, από την καταφρόνια των υπεροπτικών(Ψαλ. 122, 3-4)
Ιάσονας Διάκονος

https://proskynitis.blogspot.gr/