ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ [:Πράξ. 1, 1-12]
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
[Μέρος πέμπτο: υπομνηματισμός των χωρίων Πράξ.1,8-12]
Και δεν είπε στους μαθητές Του τότε ότι πορεύεται πλέον προς τον Πατέρα Του[Ιω.16, 5 : «Νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με ποῦ ὑπάγεις (:τώρα όμως εγώ πηγαίνω σε Εκείνον που με έστειλε στον κόσμο. Και επειδή είστε απορροφημένοι από τη λύπη του χωρισμού μας, κανείς από σας δεν με ρωτά: “πού πηγαίνεις;”. Και τότε θα σας έλεγα και ποια είναι η δόξα που περιμένει και εμένα και εσάς στους ουρανούς)»], για να μη στεναχωρηθούν πάλι, αλλά τους είπε: «θα στείλω το Άγιο Πνεύμα»[Ιω. 16,7: «ἀλλ᾿ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς(:αλλά όσο κι αν λυπάστε, βεβαιωθείτε ότι εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ· διότι εάν δεν πεθάνω επάνω στον σταυρό και δεν φύγω, ο Παράκλητος δεν θα έλθει σε σας. Αν όμως προσφέρω πάνω στον σταυρό την εξιλαστήρια θυσία μου και φύγω από τον κόσμο αυτό για να πάω στον Πατέρα μου, θα σας στείλω τον Παράκλητο)»].
Διότι αν πριν από αυτό έλεγαν «Κύριε,πού πηγαίνεις;»[βλ. Ιω. 13,36: «Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, ποῦ ὑπάγεις;(:Του λέει ο Σίμων Πέτρος: “Κύριε, που πηγαίνεις;”)»], πολύ περισσότερο και τώρα θα μπορούσαν να πουν· «μήπως στο χρονικό διάστημα των ημερών αυτών πρόκειται να αποκαταστήσεις στην παλαιά της δύναμη και δόξα τη βασιλεία για τον Ισραήλ;».
Έτσι γνώρισαν την πραότητα Του διότι και μετά το Πάθος Τον ρωτούν: «μήπως θα αποκαταστήσεις τη βασιλεία για τον Ισραήλ;»· και βέβαια προηγουμένως είπε σε αυτούς ότι «πρόκειται να ακούσετε πολέμους και φήμες για πολέμους, αλλά δεν είναι ακόμα το τέλος»[βλ. Μάρκ. 13,7: «ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω τὸ τέλος» και Ματθ. 24,6: «Μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος(:όταν λοιπόν ακούσετε πολέμους και ειδήσεις για πολέμους σε άλλες χώρες, μην ταράζεστε νομίζοντας ότι αυτά είναι σημάδια που προαναγγέλλουν το τέλος. Διότι σύμφωνα με το σοφό και σωτήριο σχέδιο του Θεού πρέπει να γίνουν αυτά, αλλά ακόμη δεν έφθασε το τέλος)»], και ότι τα Ιεροσόλυμα θα κυριευτούν. Τώρα όμως ρωτούν για την βασιλεία, όχι για τη συντέλεια. Και εξάλλου δεν απευθύνει πλέον προς αυτούς μακρό λόγο μετά την ανάσταση. Βέβαια και αυτοί ρωτούν σαν να πρόκειται να ικανοποιηθούν εάν θα συνέβαινε τούτο, Αυτός όμως δεν φανέρωσε ότι δεν πρόκειται να αποκαταστήσει την βασιλεία· διότι γιατί ήταν αναγκαίο αυτό να το μάθουν αυτοί;

Γι’ αυτό βέβαια και επειδή φοβούνταν, δεν είπαν ακόμα: «εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;(: πες μας, πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο είναι το σημάδι που θα προαναγγέλλει την ένδοξή Σου παρουσία και το οριστικό τέλος του κόσμου αυτού;)»[Ματθ. 24,3], αλλά είπαν: «μήπως θα αποκαταστήσεις την βασιλεία του Ισραήλ;», διότι νόμιζαν ότι αυτή είναι ήδη παρούσα. Και Αυτός και με παραβολές τούς είχε φανερώσει ότι δεν ήταν κοντά και όταν Τον ρώτησαν, δεν απάντησε σε αυτό, αλλά «θα λάβετε», λέει, «δύναμη όταν θα έλθει το άγιο Πνεύμα επάνω σας». Πρόσεχε ότι λέγει «όταν έλθει», είπε όχι «όταν θα σταλεί», για να δείξει την ισοτιμία. Πως λοιπόν πνευματομάχε, τολμάς να πεις ότι είναι κτίσμα το Πνεύμα; [:εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος αφενός μεν τονίζει την ισοτιμία των προσώπων της Αγίας Τριάδος, και αφετέρου καταφέρεται εναντίον εκείνων οι οποίοι αμφισβητούν αυτή, ιδίως του Αγίου Πνεύματος]
«Καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες(:και θα γίνετε μάρτυρες της ζωής μου και της διδασκαλίας μου)». Υπαινίχθηκε την Ανάληψη· και μάλλον εκείνα που ήδη άκουσαν προηγουμένως, και τώρα πάλι υπενθύμισε σε αυτούς: «Ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς(:θα λάβετε όμως ενίσχυση και δύναμη, όταν θα έλθει πάνω σας το Άγιο Πνεύμα)»[Πράξ.1,8]. Γιατί όπως ακριβώς εκεί δεν αποκρίθηκε σε όσα Τον ρώτησαν -διότι αυτό είναι το έργο του διδασκάλου, να διδάσκει όχι εκείνα που θέλει ο μαθητής, αλλά εκείνα που συμφέρει τον μαθητή να τα μάθει- έτσι και τώρα, εκείνα που έπρεπε να μάθουν, γι’ αυτό τους τα προλέγει, για να μην ταραχτούν. Άρα ήταν ακόμα ασθενείς. Ώστε για να έχουν παρρησία ανύψωσε τις ψυχές τους, και απέκρυψε εκείνα που ενοχλούσαν. Διότι επειδή επρόκειτο ύστερα από λίγο να τους εγκαταλείψει πλέον, διδάσκοντας αυτά, δεν τους λέει τίποτα το λυπηρό αλλά τι;
Με εγκώμιο λέει τα λυπηρά, σχεδόν λέγοντας: «μην φοβηθείτε»· «ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς (:θα λάβετε όμως ενίσχυση και δύναμη, όταν θα έλθει πάνω σας το Άγιο Πνεύμα. Και θα γίνετε μάρτυρες της ζωής μου και της διδασκαλίας μου και στη Ιερουσαλήμ και σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια και μέχρι το τελευταίο και πιο απομακρυσμένο σημείο της γης)», Επειδή δηλαδή τους είχε πει : «εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε(:μην πάτε σε δρόμο που θα σας οδηγήσει σε χώρα που κατοικούν ειδωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη που ανήκει σε Σαμαρείτες)»[Ματθ. 10,5], τώρα όμως θέλει σε όλη την Ιουδαία και Σαμάρεια να κηρύττουν αυτοί εκείνα, που δεν είπε τότε, τα πρόσθεσε εδώ, λέγοντας: «καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς(:και μέχρι το τελευταίο και πιο απομακρυσμένο σημείο της γης)».
Και αφού τους είπε το φοβερότερο από όλα, για να μη Τον ρωτούν πάλι, «βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν(:ενώ εκείνοι Τον έβλεπαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό, κι ένα σύννεφο παρουσιάστηκε σαν όχημα κάτω απ’ Αυτόν και Τον πήρε από τα μάτια τους)»[Πράξ.1,9]. Βλέπεις ότι αυτοί κήρυξαν και συμπλήρωσαν το ευαγγέλιο; Πράγματι μεγάλο δώρο χάρισε σε αυτούς. «Εκεί που φοβηθήκατε», λέει, «δηλαδή στα Ιεροσόλυμα, εκεί πρώτα κηρύξτε, και ύστερα ως τα πέρατα της γης». Έπειτα πάλι η απόδειξη για όσα ειπώθηκαν: «ενώ εκείνοι Τον έβλεπαν», λέει, «Αυτός ανυψώθηκε στον ουρανό». Διότι δεν αναστήθηκε όταν εκείνοι έβλεπαν, ενώ όταν ανυψώθηκε στον ουρανό, Τον έβλεπαν με τα ίδια τους τα μάτια πλέον· επειδή ούτε εδώ η όραση κατόρθωσε το παν. Καθόσον της ανάστασης το τέλος, δηλαδή την ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς, το είδαν, την αρχή όμως όχι· και της ανάληψης την αρχή είδαν, το τέλος όμως καθόλου. Διότι ήταν περιττό εκείνο, το να δουν δηλαδή την αρχή, αφού Αυτός που έλεγε αυτά ήταν παρών, αναστημένος μπροστά στα μάτια τους, και το μνήμα φανέρωνε ότι δεν ήταν εκεί, αλλά το μετά από αυτό, έπρεπε να μάθουν με τον λόγο.
Διότι επειδή δεν αρκούν οι οφθαλμοί να φανερώσουν το ύψος, ούτε να διδάξουν τι από τα δύο, ανήλθε στον ουρανό ή σαν στον ουρανό, κοίταξε τι γίνεται. Ότι μεν Αυτός είναι ο Ιησούς το γνώρισαν από εκείνα που δίδασκε προς αυτούς -διότι δεν ήταν μακριά ώστε όσοι μπορούσαν να Τον δουν, να Τον γνωρίσουν- και ότι στον ουρανό ανέρχεται οι ίδιοι πλέον οι άγγελοι το δίδασκαν. Κοίταξε πως όλα ρυθμίζεται να γίνουν όχι μόνο με το Άγιο Πνεύμα, αλλά και με την όραση.
Γιατί όμως Τον παρέλαβε νεφέλη; Και αυτό είναι απόδειξη ότι ανήλθε στον ουρανό. Ούτε πυρ, όπως συνέβηκε με τον Ηλία, ούτε άρμα πύρινο[Δ’ Βασ. 2,11: «καὶ ἐγένετο αὐτῶν πορευομένων, ἐπορεύοντο καὶ ἐλάλουν· καὶ ἰδοὺ ἅρμα πυρὸς καὶ ἵπποι πυρὸς καὶ διέστειλαν ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων, καὶ ἀνελήφθη Ἠλιοὺ ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν (:ενώ όμως αυτοί βάδιζαν και πορευόμενοι συνομιλούσαν μεταξύ τους, ξαφνικά ένα πύρινο άρμα και πύρινοι ίπποι διαχώρισαν τον Ηλία από τον Ελισαίο, και ο Ηλίας μέσα σε ανεμοστρόβιλο αναλήφθηκε και οδηγούνταν ως τον ουρανό)»], αλλά νεφέλη παρέλαβε Αυτόν, που ήταν σύμβολο του ουρανού, καθώς λέει ο προφήτης: «ὁ στεγάζων ἐν ὕδασι τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ, ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων(: εσύ στεγάζεις τα ανώτερα μέρη του ουράνιου στερεώματος με τα ύδατα των νεφών. Εσύ έκανες άρμα Σου τα ελαφριά νέφη που κινούνται τόσο γρήγορα. Πάνω σε αυτά περπατάς και πάνω στα φτερά των ανέμων, διευθύνοντας τα νέφη και τους ανέμους σύμφωνα με την κυρίαρχη θέλησή Σου)»[Ψαλμ. 103,3], αν και έχει λεχθεί αυτό για τον Πατέρα Του. Γι’ αυτό λέει ότι ανήλθε «επάνω σε νεφέλη», αποδεικνύοντας ότι ανέρχεται με αυτό το σύμβολο της θείας δύναμης· διότι πουθενά κάποια άλλη δύναμη δεν φαίνεται επάνω στα σύννεφα. Άκουσε πάλι τι λέει άλλος προφήτης: «Ἰδοὺ Κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης(: ιδού, ο Κύριος κάθεται επάνω σε ελαφριά ταχυκίνητη νεφέλη)»[Ησαΐας 19,1].
Διότι αυτό συνέβη, ενώ η ερώτηση ήταν για κάτι το αναγκαίο, και ενώ πρόσεχαν αυτοί πολύ στα λεγόμενα και ήταν σε κατάσταση διέγερσης και δεν ήταν κοιμισμένοι. Αλλά και στο όρος υπήρχε νεφέλη γι’ Αυτόν, όταν ο Μωυσής ανήλθε στον θείο γνόφο[Έξοδ. 33,9: «ὡς δ᾿ ἂν εἰσῆλθε Μωυσῆς εἰς τὴν σκηνήν, κατέβαινεν ὁ στῦλος τῆς νεφέλης, καὶ ἵστατο ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς, καὶ ἐλάλει Μωυσῇ(:και όταν εισερχόταν ο Μωυσής στη σκηνή, κατέβαινε ο στύλος της νεφέλης και στεκόταν στη θύρα της σκηνής του, ενώ ο Θεός μέσα από τη νεφέλη μιλούσε εκεί με τον Μωυσή)»]· διότι δεν ήταν για τον Μωυσή η νεφέλη.
Ήδη αποδείχθηκε ότι ανήλθε στους ουρανούς. Διότι λέει ο Ψαλμωδός: «Νέφη καὶ γνόφος κύκλῳ αὐτοῦ, δικαιοσύνη καὶ κρίμα κατόρθωσις τοῦ θρόνου αὐτοῦ(:νεφέλη και γνόφος βαθύς απλώνεται γύρω Του-διότι ο Κύριος είναι απρόσιτος και ακατάληπτος στον ανθρώπινο νου-.Η δικαιοσύνη και οι δίκαιες αποφάσεις Του αποτελούν το θεμέλιο και τον στυλοβάτη του θρόνου Του)» [Ψαλμός 96,2]· διότι αυτό σημαίνει το «νεφέλη απέκρυψε Αυτόν από τα μάτια τους»· εννοεί τον Δεσπότη του ουρανού. Διότι όπως ακριβώς τον βασιλέα αποδεικνύει το βασιλικό όχημα, κατά τον ίδιο τρόπο και προς Αυτόν στάλθηκε το όχημα το βασιλικό, για να μην πουν τίποτε λυπηρό, ούτε να πάθουν αυτό που έπαθε και ο Ελισσαίος, όταν ενώ ανερχόταν στους ουρανούς, ο διδάσκαλος του έσκισε το πουκάμισό του[Δ’ Βασ. 2,12: «καὶ Ἑλισαιὲ ἑώρα καὶ ἐβόα· πάτερ, πάτερ, ἅρμα Ἰσραὴλ καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ· καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν ἔτι καὶ ἐπελάβετο τῶν ἱματίων αὐτοῦ καὶ διέῤῥηξεν αὐτὰ εἰς δύο ῥήγματα (: ο Ελισαίος έβλεπε και κραύγαζε· “πάτερ, πάτερ, εσύ ήσουν η σωτήρια δύναμη, άρματα και ιππικό, για τον λαό του Ισραήλ”. Ο Ελισαίος δεν τον είδε πλέον. Και σε ένδειξη λύπης για τον χωρισμό έπιασε τα ενδύματά του και τα έσκισε σε δύο κομμάτια)»].
Άρα μάθαιναν πλέον με την όρασή τους ότι ανερχόταν στον ουρανό. Πω, πω! Ποιου θεάματος καταξιώθηκαν! «Καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ, οἳ καὶ εἶπον· ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν (:και ενώ αυτοί είχαν καρφωμένα τα βλέμματά τους στον ουρανό καθώς ανέβαινε εκεί ο Κύριος, ξαφνικά εμφανίστηκαν δύο άγγελοι ως άνδρες, και στάθηκαν κοντά τους με ρούχα λευκά. Και τους είπε: “Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε και παρατηρείτε με βλέμμα ακίνητο στον ουρανό; Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, θα έλθει με τον ίδιο τρόπο, με το σώμα Του δηλαδή και καθισμένος πάνω σε σύννεφο, όπως τον είδατε και τώρα γεμάτοι θαυμασμό και κατάπληξη να πηγαίνει στον ουρανό”)»[Πράξ.1,10-11].
«Και ξαφνικά», λέει, «δύο άνδρες στάθηκαν κοντά τους». Γιατί είπε «άνδρες»; Διότι ακριβώς απεικόνισαν τους εαυτούς τους σε άντρες για να μην πτοηθούν. Αυτοί είπαν «γιατί στέκετε κοιτάζοντας στον ουρανό;». Συγχρόνως όμως τα λόγια τους ήταν κολακευτικά και δεν τους άφηναν να περιμένουν αμέσως Αυτόν και πάλι. Αυτοί το μεγαλύτερο λένε, όχι όμως και το μικρότερο. Διότι λένε ότι κατά τον ίδιο τρόπο θα έλθει και ότι θα πρέπει να αναμένουν Αυτόν από τον ουρανό, αποσιωπούν όμως το πότε. Έπειτα από την θέα εκείνη, επέστρεψαν αυτούς στον δικό τους λόγο, ώστε με αυτά που τους λένε να τους προλάβουν να μην νομίσουν ότι Αυτός δεν αναλήφθηκε, επειδή δεν θα μπορούσαν να Τον βλέπουν.
Και «ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς (:ιδού, ξαφνικά εμφανίστηκαν δύο άγγελοι ως άνδρες και στάθηκαν κοντά τους με ρούχα λευκά)». Πολύ εύλογα· «διότι με την μαρτυρία δύο μαρτύρων θα πιστοποιηθεί κάθε λόγος» [βλ. Δευτ. 19,15: «Οὐκ ἐμμενεῖ μάρτυς εἷς μαρτυρῆσαι κατὰ ἀνθρώπου κατὰ πᾶσαν ἀδικίαν καὶ κατὰ πᾶν ἁμάρτημα καὶ κατὰ πᾶσαν ἁμαρτίαν, ἣν ἐὰν ἁμάρτῃ· ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ ἐπὶ στόματος τριῶν μαρτύρων στήσεται πᾶν ῥῆμα (:δεν θα είναι αρκετός ένας μάρτυρας, για να καταθέσει μαρτυρία κατά ανθρώπου, ο οποίος διέπραξε οποιαδήποτε αδικία εναντίον του πλησίον ή οποιουδήποτε είδους αμαρτία κατά του Θεού. Η καταδικαστική απόφαση πρέπει να στηρίζεται στην μαρτυρία δύο και τριών μαρτύρων)» και Ματθ. 18,16: «ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα(:εάν όμως δεν ακούσει, πάρε μαζί σου ακόμη έναν ή δύο, για να μπορεί να αποδειχθεί κάθε υπόθεση που θα εξεταστεί και θα κριθεί, αφού θα βεβαιώνεται από το στόμα δύο ή τριών μαρτύρων)»].
Και φορούσαν λευκά ενδύματα, λέει. Όπως ακριβώς είδαν άγγελο επάνω στο μνήμα με απαστράπτοντα ενδύματα, και προείπε και την σκέψη αυτών[ Ματθ. 28,2: «καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών(:και ξαφνικά, έγινε σεισμός μεγάλος. Διότι ένας άγγελος Κυρίου, αφού κατέβηκε απ’ τον ουρανό και ήλθε στο μνημείο, κύλισε την πέτρα από την είσοδο και καθόταν πάνω σ’ αυτήν. Το εξωτερικό του σχήμα και το πρόσωπό του ήταν λαμπερό σαν αστραπή, και το ένδυμά του ολόλευκο σαν το χιόνι)»], έτσι και για την ανάληψη Αυτού άγγελος γίνεται κήρυκας· αν και οι προφήτες σε πολλά σημεία την προείπαν, όπως ακριβώς προφήτευσαν και για την Ανάσταση Αυτού.
Και τι λένε οι δύο άγγελοι; «Οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν (:αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, θα έλθει με τον ίδιο τρόπο, με το σώμα του δηλαδή και καθισμένος πάνω σε σύννεφο, όπως τον είδατε και τώρα γεμάτοι θαυμασμό και κατάπληξη να πηγαίνει στον ουρανό)»[Πράξ.1,11].Και αυτά λένε αυτοί.
Ενδεικτικά χρησιμοποίησαν τη λέξη «Αυτός», λέγοντας «που αναλήφθηκε από εσάς στους ουρανούς, κατά τον ίδιο τρόπο που έλθει, όπως Τον είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό». Πάλι το σχήμα χαρούμενο. Διότι μερικοί άγγελοι δια μιας, αφού έλαβαν μορφή ανθρώπων παρουσιάστηκαν και λένε: «Άνδρες Γαλιλαίοι». Φαίνονταν λοιπόν σε εκείνους αξιόπιστοι από το ότι είπαν «Άνδρες Γαλιλαίοι». Διότι τι χρειαζόταν αυτοί που γνώριζαν να μάθουν την πατρίδα τους εάν δεν ήταν αυτός ο λόγος; Και επανήλθαν στο αγγελικό σχήμα τους και φανέρωναν ότι προέρχονταν από τον ουρανό.
Γιατί αυτά δεν τους τα λέει ο Ίδιος ο Κύριος, αλλά οι άγγελοι; Δίδαξε αυτούς αφού ο Ίδιος τα προείπε όλα, ώστε με τους αγγέλους υπενθύμιζε σε αυτούς αυτά που άκουσαν. Και δεν είπαν «Αυτόν που είδατε να αναλαμβάνεται στους ουρανούς», αλλά, «Αυτόν που είδατε να ανεβαίνει στον ουρανό», φανερώνοντας ότι η ανάληψη είναι ανάβαση και μάλιστα ανάληψη σάρκας. Γι’ αυτό λέει: «Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, θα έλθει με τον ίδιο τρόπο», όχι «θα σταλεί»·, αλλά «θα έλθει». Πού είναι λοιπόν το μικρότερο; «Νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν (:ένα σύννεφο παρουσιάστηκε σαν όχημα κάτω απ’ Αυτόν και Τον πήρε από τα μάτια τους)». Πολύ καλά. Γιατί Αυτός ανέβηκε επάνω στο σύννεφο, καθόσον «ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα (:ο Χριστός που κατέβηκε, είναι ο Ίδιος που και ανέβηκε πάνω από όλους τους ουρανούς, για να γεμίσει με την παρουσία Του και τις δωρεές Του τα πάντα)»[Εφεσ. 4,10]. Εσύ όμως πρόσεξε ότι άλλα μεν λέγονται ανάλογα με την διανοητική ικανότητα εκείνων που έβλεπαν, ενώ άλλα όπως αξίζει στον Θεό. Ανυψώθηκε πλέον η διάνοια εκείνων που έβλεπαν· χάρισε σε αυτούς όχι μικρό δείγμα της δευτέρας παρουσίας· διότι το «κατά τον ίδιο τρόπο θα ξαναέλθει», αυτό φανερώνει· «με το σώμα», λέει, πράγμα που επιθυμούσαν να ακούσουν· και ότι πάλι θα έλθει για την κρίση κατά τον ίδιο τρόπο επάνω σε σύννεφο.
ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ,
επιμέλεια κειμένου: Ελένη Λιναρδάκη, φιλόλογος
ΠΗΓΕΣ:
· Ιωάννου του Χρυσοστόμου Άπαντα τα έργα, Υπόμνημα στις Πράξεις των Αποστόλων, ομιλία Β΄, πατερικές εκδόσεις «Γρηγόριος ο Παλαμάς»(ΕΠΕ), εκδ. οίκος «Το Βυζάντιον», Θεσσαλονίκη 1983, τόμος 15, σελίδες 67-75.
· Βιβλιοθήκη των Ελλήνων, Άπαντα των αγίων Πατέρων, Ιωάννου Χρυσοστόμου έργα, τόμος 76, σελ. 47-52.
· Π. Τρεμπέλα, Η Καινή Διαθήκη με σύντομη ερμηνεία (απόδοση στην κοινή νεοελληνική), εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων «Ο Σωτήρ», έκδοση τέταρτη, Αθήνα 2014.
· Η Καινή Διαθήκη, Κείμενον και ερμηνευτική απόδοσις υπό Ιωάννου Κολιτσάρα, εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων «Η Ζωή», έκδοση τριακοστή τρίτη, Αθήνα 2009.
· Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους εβδομήκοντα, Κείμενον και σύντομος απόδοσις του νοήματος υπό Ιωάννου Κολιτσάρα, εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων «Η Ζωή», έκδοση τέταρτη, Αθήνα 2005.
· Π.Τρεμπέλα, Το Ψαλτήριον με σύντομη ερμηνεία(απόδοση στην κοινή νεοελληνική), εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων «Ο Σωτήρ», έκδοση τρίτη, Αθήνα 2016
· http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Biblia/Kainh_Diathikh.htm