Διαδόθηκε η παραπληροφόρηση ότι ο νόμος περί δωρεάς οργάνων οργάνων (Ν. 3984/2011 όπως τροποποιήθηκε μέ τόν Ν. 4075/2012) έχει πάψει να ισχύει. Αυτό είναι μέγα ΛΑΘΟΣ.
 Διότι  μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές (12.6.2013) οι νομικοί μας πληροφόρησαν  ότι ο νόμος ισχύει κανονικά, όπως αποδεικνύουν   οι on-line Τράπεζες Νομικών δεδομένων, που ενημερώνονται καθημερινά με τους ισχύοντες νόμους. Επίσης στον προγραμματισμό της Βουλής δεν υπάρχει υπό συζήτηση τέτοια κατάργηση.  Άλλωστε και ο ΕΟΜ στην  τελευταία  ανακοίνωσή του  (ΕΔΩ)  του παραδέχεται την  κανονική ισχύ του νόμου.
 Επίσης :
 Πολλοί συμπολίτες μας που έσπευσαν να καταθέσουν στα ΚΕΠ την Δήλωση αρνήσεως δωρεάς Οργάνων Σώματος, θεώρησαν το γνήσιο της υπογραφής τους, αλλά στη συνέχεια τα ΚΕΠ δεν δέχθηκαν να την στείλουν στον ΕΟΜ.
 Ισχυρίστηκαν ότι είναι εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργείο τους και τον ΕΟΜ   να παραλαμβάνουν δηλώσεις ΜΟΝΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ και όχι ΑΡΝΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ!   Αυτές οι είναι «δημοκρατικότατες» διαδικασίες, που και ασκούνται για το … συμφέρον του κυρίαρχου λαού (!) και είναι επόμενο  να πλήττουν ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του.
   Όσοι λοιπόν επιθυμούν , μπορούν να υποβάλλουν την αρνητική αυτή δήλωση και μετά την έναρξη ισχύος του νόμου (1.6.2013) σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΕΔΩ) .
 Σε περίπτωση που αρνηθούν τα ΚΕΠ να την παραλάβουν,  παρακαλούνται να ακολουθήσουν το εναλλακτικό Βήμα 3 όπως περιγράφεται στο έντυπο των οδηγιών (ΕΔΩ) ,  δηλαδή:
Αφού θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους στα ΚΕΠ και κρατήσουν μια φωτοτυπία , να αποστείλουν στον ΕΟΜ τη δήλωση αυτή α) είτε με συστημμένο , β) είτε με courier είτε γ) με fax που εκτυπώνει αποδεικτικό αποστολής.
Κατόπιν να τηλεφωνήσουν στον ΕΟΜ  περίπου 10 ημέρες μετά την αποστολή (στα τηλ. 2132027021   –  21320270) για να ζητήσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου και έγγραφη απάντηση .

 tideon.org/

http://aktines.blogspot.gr/2013/06/13613.html#more