f23 (1)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Μ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ «58η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ» ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Μ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΗΝ

«58η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ»

ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΩΝ

   Τό Σάββατο 11 Μαΐου 2013 στά γεωγραφικά ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θά λάβει χώρα ἡ πανελλήνια συνάντηση τῶν νέων τῆς αἵρεσης τῶν Πεντηκοστιανῶν (Ἐλευθέρα Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς ἤ ΕΑΕΠ). Ἐνημερώνουμε τό εὐσεβές πλήρωμα ὅτι ἡ αἵρεση αὐτή μάχεται τήν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου μας, διδάσκοντας στούς ὀπαδούς της, πλῆθος βλάσφημων κακοδοξιῶν. Συγκεκριμένα:

Δέχονται μόνο τήν Ἁγία Γραφή, τήν ὁποία ἑρμηνεύουν ὅπως αὐτοί νομίζουν. Δέν δέχονται ὅσα ὁ Χριστός καί οἱ Ἀπόστολοι μᾶς παρέδωσαν προφορικά. Ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Παναγία γέννησε πολλά παιδιά. Δέν πιστεύουν στίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων. Δέν τιμοῦν τίς ἅγιες εἰκόνες καί τά λείψανα τῶν Ἁγίων. Δέν πιστεύουν ὅτι στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει εἰδική Ἱερωσύνη ἡ ὁποία στηρίζεται στήν ὕπαρξη Ἀποστολικῆς διαδοχῆς. Δέν δέχονται τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως, οὔτε τά μνημόσυνα. Δέν νηστεύουν τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή. Εἶναι ἀντίθετοι πρός τήν παρθενική ζωή, πρός τόν Μοναχισμό.  ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΟΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ: ἔχουν προφητέψει πολλάκις τήν Β’ Παρουσία τοῦ Χριστοῦ! Ἀλλά καί ὁ ἱδρυτής τούς μᾶς ἔχει δώσει (μέχρι σήμερα) δύο διαφορετικές ἡλικίες τοῦ ἀντιχρίστου ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ αὐτόν ἔχει γεννηθεῖ. 

 Διδάσκουν τήν θεωρία περί «ἁρπαγῆς τῆς Ἐκκλησίας» σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὁ Χριστός πρίν τή Μεγάλη Θλίψη τοῦ ἀντιχρίστου, θά ἁρπάξει τήν Ἐκκλησία του ὥστε νά γλυτώσει τά ἐπερχόμενα δεινά. Στίς συναθροίσεις τούς ὑποτίθεται ὅτι λαμβάνουν τά χαρίσματα τούς Ἁγίου Πνεύματος πού ἔλαβαν οἱ Ἀπόστολοι κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἀλλά ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς λαμβάνουν ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ χαρίσματα μέ ἀποτέλεσμα νά α) Μιλοῦν ἀκαταλαβίστικες γλῶσσες πού δέν ἑρμηνεύονται, β) Νά ψευτοπροφητεύουν.
Χρησιμοποίησαν καί χρησιμοποιοῦν τό ΨΕΥΔΟΣ γιά νά ἀποσπάσουν Ὀρθόδοξους χριστιανούς ἀπό τήν Ἐκκλησία μας. Ἔτσι ἰσχυρίζονται πώς ἡ Ἐκκλησία μας τόν 4ο αἰώνα ἀποστάτησε καί ἔγινε εἰδωλολατρική σέ ἀντίθεση μέ ὅτι λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσι αὐτῆς» (Ματθ. 16, 18). 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥΣ: α) Τούς ἀναγκάζουν νά «γλωσσολαλήσουν» ὥστε νά γίνουν ἀποδεκτοί ἀπό τήν κοινότητα. Ἄν δέν λάβει «χάρισμα» ὁ πιστός τότε εἶναι δακτυλοδεικτούμενος ἀπό ὅλους καί τίθεται σέ ἀμφισβήτηση ἡ πίστη του. 

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη καλεῖ τούς πιστούς νά μήν ἀκούσουν τά κελεύσματα τῶν αἱρετικῶν καί νά μήν συμμετάσχουν στίς ἐκδηλώσεις τους. Ἄν διαπιστώσουν προσηλυτιστικές ἐνέργειες ἐκ μέρους τους νά ἐνημερώσουν ἄμεσα τό Γραφεῖο ἐπί τῶν Αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. 

 Τό Γραφεῖο λειτουργεῖ στόν χῶρο τοῦ Ἱεροῦ.Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Ἁμαρουσίου (Ψαλίδι)
κάθε Τρίτη καί Σάββατο 10.00-13.00
καί κάθε Πέμπτη 17.00-20.00.
Τηλ. ἐπικοινωνίας: 210-2790850
Ἠλεκτρονικό Ταχυδρομεῖο : apologitiko@gmail.com
Τηλ. ἀνάγκης: 6979479383 π. Βασίλειος

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

http://egolpio.wordpress.com