ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4528332 e-mail: impireos@hotmail.com

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 14ῃ  Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ ἡμερίδα πρωτοβουλίας μελῶν τῆς ΣΦΕΑ (1967-1974) «Κρίση καί δημοκρατική νομιμότητα» στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μέ τήν συμμετοχή ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν δυστυχῶς ἀπέτυχε παταγωδῶς νά προσδιορίση καί νά καταδείξη τήν αἰτία τοῦ προβλήματος πού μελέτησε. Εἶναι ἐξόχως λυπηρό ὅτι ἰδεοληψίες καί κατευθυνόμενη σκέψη ἀποστεροῦν ἀπό πολυσήμαντες προσωπικότητες τήν δυνατότητα ὀρθῆς διάγνωσης ἑνός προβλήματος καί αὐτό κατεδείχθη πληρέστατα στό συγκεκριμένο forum διότι ὅσα ἐτονίσθησαν ἀπό τούς ὁμιλητές ἦταν πράγματι ἀξιόλογα καί ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρα ἀλλά ἀγνόησαν παντελῶς τήν οὐσία τοῦ προβλήματος τήν ὁποία καί δέν τόλμησαν νά ψαύσουν οὔτε κἄν ἀκροθιγῶς.

Ὅπως ἔχει πλέον ἀποδειχθῆ τό κόμμα τοῦ Λαϊκοῦ Συνδέσμου «Χρυσή Αὐγή» ἐμπεριέχει ἀποκρυφιστικές καί παγανιστικές θέσεις καί ἀπόψεις καί ὅπως προκύπτει ἀπό τήν παλαιότερη ἀναφορά τοῦ Γενικοῦ του Γραμματέως στόν Ἰρλανδό ἀποκρυφιστή ποιητή Οὐΐλιαμ Γιέιτς τό κοσμοείδωλο τοῦ χώρου εἶναι δάνειο ἀπό τό ἑρμητικό ἀποκρυφιστικό-παγανιστικό τάγμα Χρυσή Αὐγή τοῦ 19ου αἰ., τοῦ ὁποίου ἐπίλεκτο στέλεχος ὑπῆρξε ὁ Γιέιτς καθώς καί ὁ μαῦρος μάγος σατανιστής ἀποκρυφιστής Ἄλιστερ Κρόουλι καί τό ὁποῖο εἶναι «στρατιωτικῶς» συντεταγμένο μέ πρόταγμα τόν ἐθνικισμό, ὁ ὁποῖος διακρίνεται οὐσιωδῶς ἀπό τήν ὀρθή ἰδεολογική στάση τόν ἐθνισμό, πού προωθεῖ τήν καλλιέργεια τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως χωρίς νά δείχνει περιφρόνηση στήν ἱστορία καί τήν ταυτότητα ἄλλων ἐθνῶν.Μνημειώδης παραμένει ἡ ρήση τοῦ ἀειμνήστου Σ. Ντέ Γκώλ: «Πατριωτισμός εἶναι ὅταν βάζεις πάνω ἀπ’ ὅλα τήν ἀγάπη γιά τήν χώρα σου. Ἐθνικισμός εἶναι ὅταν βάζεις πάνω ἀπ’ ὅλα τό μῖσος γιά τίς ἄλλες».

Στό συγκεκριμένο forum ἀπέτυχαν νά προσεγγίσουν τήν οὐσία τῆς δημοσκοπικῆς ἀνόδου τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς στήν ἑλληνική κοινωνία καί νά τήν ἀναλύσουν καί περιορίστηκαν σέ παρωχημένες διαπιστώσεις καί σέ ἰδεολογικές ἀγκυλώσεις. Αὐτό λοιπόν πού δέν εἰπώθηκε στό forum καί ἀποστελεῖ τήν αἰτία τῆς ἀνόδου τοῦ Λαϊκοῦ Συνδέσμου Χρυσή Αὐγή εἶναι ἡ ἀνυπαρξία τοῦ Κράτους καί ἡ συμπόρευση τῶν λεγομένων «προοδευτικῶν» δυνάμεων στό μεῖζον καί κεφαλαιῶδες θέμα τῆς λαθρομετανάστευσης πού ἀναλύεται σέ «εἰρηνική κατάληψη» τῆς χώρας, σέ ἀλλοίωση τῆς δημογραφικῆς καί ἐθνοτικῆς συνθέσεως τοῦ τόπου, σέ γκετοποίηση πολλῶν περιοχῶν τοῦ λεκανοπεδίου καί σέ τραγική αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητος.

Ὅσο λοιπόν τό ἀνύπαρκτο Ἑλληνικό κράτος, ἡ γελοιοδεστάτη Εὐρωπαϊκή ἀστυνομία Frontex καί ἡ ἐφαρμογή τῆς συμφωνίας Δουβλῖνο 2, πού περιορίζονται στό νά καθιστοῦν τήν Ἑλλάδα μέ τήν σφραγίδα τους ἀνθρωποαποθήκη καί οἱ λεγόμενες «προοδευτικές» πολιτικές δυνάμεις ἀνέχονται ἤ συντηροῦν ἤ προωθοῦν τό τρομακτικό πρόβλημα τῆς λαθρομετανάστευσης καί τίς πρόδηλες συνέπειές του, τόσο ἡ Χρυσή Αὐγή δημοσκοπικά θά αὐξάνει παρ’ ὅλες τίς δημοκρατικές κορῶνες τῶν ἀγωνιστῶν τῆς δημοκρατίας.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

 http://www.impantokratoros.gr/D332E0B4.el.aspx