ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ
 

3)Ἀνθρώπινη συνέργεια

3α)Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνεργασία Θεοῦ καί ἀνθρώπου γιά τό «ξεμπέρδεμα» τοῦ ἀνθρώπου.

Χωρίς τήν συνεργασία τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν Θεία Χάρη δέν ἐπιτυγχάνεται ἡ ἀποβολή τοῦ ἐγωισμοῦ καί γενικότερα ἡ θεραπεία τοῦ ὅλου ἀνθρώπου.

Ὁ πνευματικός ἄνθρωπος εἶναι αὐτός πού «δουλεύει μέ τήν Χάρη», ὅπως ἔλεγε χαρακτηριστικά ὁ μακαριστός Ἁγιορείτης Γέροντας π. Παΐσιος.

Ὁ Θεός δέν ἔρχεται στόν ἄνθρωπο πού ἔχει πολλές γνώσεις κοσμικές ἤ πνευματικές, ἀλλά σ’ αὐτόν πού ἔχει πολλή ταπείνωση· σ’ αὐτόν πού ἔχει καταλάβει καί ζεῖ βιωματικά τόν λόγο Του: «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»1.Αὐτός ὁ ἄνθρωπος νιώθει σάν ἀπόλυτη ἀνάγκη τήν συνεχή ἐκζήτηση τῆς Θεϊκῆς βοήθειας, πού εἶναι ἡ Θεία Ἐνέργεια (= Θεία Χάρη: Ἡ κοινή ἄκτιστη Θεοποιός Ἐνέργεια τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία ὀνομάζεται καί Ἅγιο Πνεῦμα).

Βλέποντας τά πνευματικά του «χάλια», τό ἐσωτερικό του «μπέρδεμα», στρέφεται –μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή– στόν Θεό καί τόν καλεῖ σέ βοήθεια. Ἔτσι θεραπεύεται, «ξεμπερδεύεται», ἀπαλάσσεται ἀπό τά πάθη καί τήν Κατάθλιψη πού αὐτά προκαλοῦν.


3β) Ὁ θεραπευόμενος ἀπό τήν Ἐκκλησία ἄνθρωπος, ἐπειδή συνεργάζεται μέ τήν Θεία Χάρη, δέν βασανίζεται ἀπό τά λεγόμενα ψυχολογικά νοσήματα καί προβλήματα (κατάθλιψη, φοβίες, ἀνασφάλειες, στρές κ.λ.π.)

Σήμερα, ὅπως ἀναφέρθηκε προηγουμένως, κατ’ ἐξοχήν οἱ ἄνθρωποι βασανιζόμαστε ἀπό τήν κατάθλιψη, τό ἄγχος, τίς φοβίες, τίς ἀνασφάλειες. Αἰτία εἶναι τό ὅτι δέν προσπαθοῦμε ν’ ἀγαπήσουμε τόν Θεό καί κλειστήκαμε στόν ἑαυτό μας.

Οἱ Ἅγιοι, πού εἶναι οἱ ἀληθινά ὑγιεῖς ἄνθρωποι, μᾶς δείχνουν τόν δρόμο τῆς ἐπιστροφῆς στόν Θεό. Οἱ ἴδιοι θεραπεύτηκαν μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἀποτελοῦν πρότυπα γιά τήν δική μας θεραπεία.

θεραπευμένος, ὑγιής πνευματικά ἄνθρωπος, δέν πάσχει ἀπό τά λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα καί μάλιστα ἀπό τήν κατάθλιψη. Ὁ Γέροντας γνώριζε πάρα πολλά γύρω ἀπό αὐτά τά λεγόμενα ψυχολογικά καί τούς λεγόμενους ψυχιάτρους. Ἔλεγε: «Ἡ κατάθλιψη εἶναι ἕνα αἴσθημα δυσάρεστο, πού σέ καταλαμβάνει καί σέ καθηλώνει»2. Ἡ κατάθλιψη εἶναι μία αὐταπάτη, εἶναι ἡ αἰχμαλωσία τοῦ ἀνθρώπου σέ μιά ἰδέα. Νομίζει ὅτι ἡ σκέψη εἶναι δική του, ἀλλά στήν πραγματικότητα εἶναι ἀπό τόν Πονηρό3.

Οἱ καταθλιπτικοί, νευρικοί, στενόχωροι ἔχουν ἐγωισμό, δαιμονική ἐπήρρεια. Ἔλεγε: «Τέτοιοι ἄνθρωποι, καταθλιπτικοί, νευρικοί, στενόχωροι, δέν δέχονται, δέν δέχονται νά τούς θίξεις, νά τούς πεῖς «αὐτό θά τό κάνεις ἔτσι».

«Μά δέν μπορῶ», τό λέει ἡ ἐπιστήμη.

-Βρέ, τοῦ λέω, κάντο καημένε καί ἄς τό λέει ἡ ἐπιστήμη. Πές: Ἐγώ θά κάνω ὑπακοή στόν γέροντα.

«Δέν μπορῶ νά τό κάνω». Κατάλαβες;

Αὐτό εἶναι κάτι, ἄς πούμε, διαβολικό καί κάτι πού ὁ ἄνθρωπος, δέν ξεύρω, τό ἔχει σάν ὁ ἄγριος μέσα στήν ἔρημο»4.

Ὁ ἐγωισμός, πού ὁδηγεῖ στά «ψυχολογικά» καί τήν κατάθλιψη, εἶναι ἡ κατάσταση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου, τοῦ μεταπτωτικοῦ, τοῦ «ἀγριεμένου» ἀπό τά πάθη, τοῦ «ἀντάρτη» τῆς Θείας Μεγαλειότητος. Γιά νά θεραπευθεῖ καί νά σωθεῖ, πρέπει νά ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό. Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά «ἀνέβει» στόν Θεό, γι’ αυτό θά πρέπει νά συνεργαστεῖ μέ τήν Θεία Χάρη, ταπεινώνοντας τόν ἑαυτό του καί ὑπακούοντας στίς Θεῖες Ἐντολές.

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Τά πάθη καί ἡ κατάθλιψη – Τί εἶναι καί πῶς θεραπεύονται (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο  

Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 282, Τιμή: 9€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Ἰω. 15, 5.

2Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, σελ. 10.

3Πρβλ. Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, σελ. 10.

4Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, σελ. 15-16.