ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟΝ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΔΙΩΓΜΟ
 
ΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ
 
Φώτιος Μιχαήλ
 
Πολιοκρόταφε καί σεβάσμιε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμε,
ὁ διωγμός, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐξαπολυθεῖ ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ἐναντίον τοῦ παναξίου ἱερομονάχου πατρός Ἀντωνίου Στυλιανάκη, καθιστᾶ τούς ἐπινοήσαντες καί ἀποφασίσαντες τόν διωγμό αὐτόν, ἀναπολόγητους ἐνώπιον τοῦ δικαιοκρίτου Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, ἀλλά καί ἐνώπιον τῶν συνειδήσεων τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης.
 
Χιλιάδες πιστῶν, οἱ ὁποῖοι στούς δύσκολους αὐτούς καιρούς στηρίχθηκαν καί ἀναπαύθηκαν χάρις στήν φιλάνθρωπη καί ἁγιοπατερική ποιμαντική τοῦ πατρός Ἀντωνίου Στυλιανάκη, μέ ἀφορμή τίς διώξεις ἐναντίον του ἔχουν χάσει κάθε ἐμπιστοσύνη στά πρόσωπα τῶν ἀξιωματούχων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί οἱ ψυχές τους ἔχουν πλημμυρίσει ἀπό δικαία ὀργή καί θυμό (‘’τό νεῦρο τῆς ψυχῆς τους’’, κατά τόν Μέγα Βασίλειο, τεντώθηκε).

 
Φτάνουν πιά τόσοι διωγμοί ἐναντίον ἀξίων ἱερέων στήν ἱστορική Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Τί λόγος θά δοθεῖ στόν Κύριό μας γιά τίς ἐντελῶς ἄδικες καί ἀντικανονικές διώξεις εἰς βάρος τοῦ πατρός Θεοδώρου Ζήση, τοῦ μακαριστοῦ πατρός Νικολάου Μανώλη καί τώρα τοῦ ἱερομονάχου πατρός Ἀντωνίου Στυλιανάκη;
 
Πολυχρόνιε καί σεβάσμιε μητροπολίτα Θεσσαλονίκης, υἱικῶς σᾶς ἱκετεύομε καί σᾶς προτρέπομε ὄχι μόνον νά ἀναιρέσετε κάθε ἀποφασισθεῖσα διωκτική κίνηση ἐναντίον τοῦ πατρός Ἀντωνίου Στυλιανάκη, ἀλλά ἐπιπλέον νά τόν καλέσετε καί νά τόν τιμήσετε γιά τήν πολύτιμη μέχρι τοῦδε προσφορά του στόν δοκιμαζόμενο λαό τοῦ Θεοῦ τῆς ὑφ’ ὑμῶν ποιμενομένης Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 
Μέ τιμή καί σεβασμό πρός τήν ἀρχιερωσύνη σας
 
 
 
http://aktines.blogspot.com/2021/07/blog-post_92.html#more