.

Πατριάρχης Ηλίας :
” Για τους πιστούς, η πνευματική τροφή είναι εξίσου σημαντική και απαραίτητη με τη σαρκική “.
Επειδή οι ημέτεροι, πολιτικοί και θρησκευτικοί, δεν πιστεύουν στην ορθόδοξη πίστη μας και στον Κύριον και Αρχηγόν της, ότι δεν θα επιτρέψει μετάδοση από τον εκκλησιασμό (γι’αυτό και τον απαγόρευσαν), θα δούμε εκ των πραγμάτων, τα στατιστικά για τις μολύνσεις μετά την περίοδο του Πάσχα, της χώρας μας δηλαδή και της Γεωργίας.
Ίδωμεν!