Αθήνα, 4 Μαρτίου 2019

Διεύθυνση  Χαλκοκονδύλη 37,  10432 Αθήνα
Τηλέφωνο  2105224180
Φαξ 2105224420
Email petheol@gmail.com
Ιστοχώρος www.petheol.gr

Αριθμ. Πρωτ. 20

 

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει την έκδοση

των ακυρωμένων από το Συμβούλιο της Επικρατείας,

βιβλίων των Θρησκευτικών;

  

Το νέο δόγμα – αφήγημα του κ. Υπουργού, στο όλο ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών φαίνεται να είναι ότι το μόνο που υπολείπεται είναι η έκδοση νέων σχολικών εγχειριδίων για το μάθημα.

Ωστόσο, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός  ότι οι προσχηματικά εκδοθέντες, ως «Φάκελοι Μαθήματος», που χρησιμοποιήθηκαν τα δύο (2) τελευταία χρόνια για το μάθημα των Θρησκευτικών ήταν «κανονικά Βιβλία-εγχειρίδια».

Είναι όμως τοις πάσι γνωστό ότι οι «Βιβλιοφάκελοι» του μαθήματος, τους οποίους τώρα σχεδιάζει ο κ. Υπουργός να εκδώσει πλέον ως Βιβλία-Εγχειρίδια, βασίζονται στα Νέα Προγράμματα για το μάθημα των Θρησκευτικών, τα οποία κρίθηκαν, με τις δύο Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον Μάρτιο και  Απρίλιο του 2018, ως αντισυνταγματικά, λειτουργούντα προσηλυτιστικά και αντορθόδοξα σε βάρος των μαθητών. Συνεπώς, ήταν επιβεβλημένο, στη βάση της τήρησης της έννομης τάξης αλλά και του δημοκρατικού πολιτεύματος, να αποσυρθούν από την εκπαίδευση, κάτι που όφειλε αλλά δεν έκανε ο κ. Υπουργός.

Επιπρόσθετα, η αντισυνταγματική αυτή στάση του Υπουργείου Παιδείας προκάλεσε εκτεταμένη σύγχυση στο σχολικό περιβάλλον και στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, απαξιώνοντας την επιστημονική, ηθική αλλά και συνειδησιακή σπουδαιότητα του περιεχομένου του αλλά και την ουσία του ορθόδοξου προσανατολισμού του.

Φαίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι στην Ελλάδα  δεν αναγνωρίζονται δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η χριστιανική πίστη διδάσκεται ανεμπόδιστα στους χριστιανούς μαθητές (επί παραδείγματι στη Γερμανία ή την Αυστρία).

Εξ αφορμής των προσφάτων δηλώσεων του Υπουργού, ως προς το θέμα της έκδοσης Βιβλίων Θρησκευτικών, ανακύπτουν τα ακόλουθα κρίσιμα ερωτήματα:

  1. Υπάρχει συνεννόηση και «συμφωνία» με τη θεσμική εκκλησιαστική αρχή, όπως διατείνεται ο κ. Υπουργός; Εάν ναι, πού και πώς αποτυπώνεται η «συμφωνία» αυτή;
  2.  Θα  προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας σε έκδοση νέων σχολικών εγχειριδίων, αγνοώντας πλήρως τη διαχρονία της παράδοσης του ορθόδοξου πολιτισμού και την επιστημονική δεοντολογία, που δομεί το μάθημα των Θρησκευτικών, κατά παρόμοιο τρόπο, όπως έπραξε και με την έκδοση των «Βιβλιοφακέλων» του μαθήματος;

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων καταθέτει σθεναρά τον προβληματισμό της και καλεί τον κ. Υπουργό, να απαντήσει με σαφήνεια σε αυτό το τόσο σοβαρό εκπαιδευτικό θέμα αλλά και να τηρήσει την, κατά το δημοκρατικό πολίτευμα έννομη τάξη. Διαφορετικά, είναι ανάγκη να γνωρίζει ότι δημιουργεί τεράστιο πνευματικό πρόβλημα στους μαθητές και τις μαθήτριες του ελληνικού σχολείου, που όλοι οφείλουμε να υπηρετούμε.

Η θέση της ΠΕΘ είναι ότι για τη θεραπεία των μη σύννομων ενεργειών του, το Υπουργείο όφειλε και οφείλει, μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, ως διοικητική αρχή που είναι:

α) Να συμμορφωθεί, πλήρως, με τις αποφάσεις του ΣτΕ, το Σύνταγμα, τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις.

β) Να επιστρέψει άμεσα στην προηγούμενη νόμιμη κατάσταση, όπως ορίζεται από το ΣτΕ, εκτυπώνοντας και διανέμοντας στους μαθητές την προηγούμενη έκδοση βιβλίων–εγχειριδίων Θρησκευτικών του (2006), μέχρι να συγγραφούν άλλα, που να είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους και με ύλη, όπως αυτή προσδιορίζεται με τις δύο σχετικές αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ, που δημοσιεύτηκαν την Άνοιξη του 2018.

Επιπρόσθετα, η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων παρακαλεί, αλλά και προσκαλεί όλους τους πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες της χώρας να συνδράμουν στη δημοκρατική αντιμετώπιση του ζητήματος του μαθήματος των Θρησκευτικών, ώστε, αφενός, να αποκατασταθεί η έννομη τάξη και, αφετέρου, να μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα των ελληνορθόδοξων μαθητών να διδάσκονται, με βάση τα δεδομένα της οικείας χριστιανικής τους πίστεως.

 

Από το ΔΣ της ΠΕΘ