Πολλές φορές ακούμε την λέξη Αντίχριστος, χωρίς όμως να εξετάζουμε την σημασία της. Τι σημαίνει, λοιπόν, Αντίχριστος; Αντίχριστος ονομάζεται εκείνος που αντιτάσσεται στο θέλημα του Χριστού, του Θεού και συντάσσεται στο θέλημα του διαβόλου. Αντίχριστος είναι εκείνος που αντιστέκεται στην αλήθεια του Θεού και συμφωνεί ή υπηρετεί το ψεύδος και την απάτη του διαβόλου. Αντίχριστος θεωρείται εκείνος, που καταπατεί τον Νόμο του Θεού και με τα έργα του γίνεται υπηρέτης και συνεργός στα σχέδια και τις παγίδες του Σατανά.
Αντίχριστος είναι όποιος είναι αντίθετος του Χριστού. Εκείνος που αρνείται την Θεότητα του Χριστού. Τον ορισμό του Αντιχρίστου μας τον δίνει μέσα σε λίγες λέξεις ο Ευαγγελιστής Ιωάννης:
–                    Ποιος είναι ο ψεύτης, ερωτά, παρά εκείνος που αρνείται ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός. Και υπογραμμίζει: «Ούτός εστιν ο αντίχριστός ο αρνούμενος τον Πατέρα  και τον Υιόν» (Α’ Ιωάνη. Β΄ 22).

Στόχος του Διαβόλου είναι να χάσουν οι άνθρωποι την πίστη στην Θεότητα του Χριστού, διότι ξέρει καλά, ο παγκάκιστος αυτός, ότι όταν ο άνθρωπος χάσει αυτή την πίστη, είναι πιο εύκολο να πέσει στην ασέβεια και την αιώνια Κόλαση. Όσοι, λοιπόν, υπηρετούν αυτό το στόχο του Διαβόλου, πρέπει ασφαλώς να ονομάζονται Αντίχριστοι. Ο αντίχριστος άνθρωπος έχει σαν γνώρισμά του την έλλειψη πίστεως στη Θεότητα του Χριστού κι ακόμα την έλλειψη ομολογίας της πίστεως αυτής.
Άνθρωποι με αντίχριστο πνεύμα, άνθρωποι δηλαδή που υπηρετούν το ανθρωποκτόνο, το ψυχοκτόνο σχέδιο του Διαβόλου, πέρασαν και θα περάσουν πολλοί στο διάβα των αιώνων.
Πολλοί τέτοιοι άνθρωποι με δύναμη, με κοσμική εξουσία, με ισχύ πλούτου, πολέμησαν, πολεμούν και θα πολεμούν, μέχρι της συντελείας των αιώνων, το κήρυγμα της σωτηρίας του Χριστού και την Χριστιανική Πίστη, ενώ από την άλλη μεριά θα υπηρετούν ολοφάνερα τα έργα του Διαβόλου. Τέτοιοι αντίχριστοι φανερώθηκαν πολύ γρήγορα. Φανερώθηκαν, ενώ ακόμη ο Κύριος δεν είχε σταυρωθεί και αναστηθεί. Εκδηλώθηκαν ακόμη πιο έντονα στους Πρωτοχριστιανικούς αιώνες με φοβερούς διωγμούς και αντίχριστες πλάνες. Τέτοιοι «αντίχριστοι πολλοί γεγόνασιν» (Α΄ Ιωάννου β΄ 18), λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης.

Ο Αντίχριστος όμως, που θα φανερωθεί στους εσχάτους καιρούς, πριν την Δευτέρα Παρουσία, θα είναι ο «ιδιοτρόπως και εξαιρέτως Αντίχριστος», όπως γράφει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Αυτός θα είναι ο «Άνομος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας», όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο Αντίχριστος αυτός θα είναι φοβερή θύελλα, συμφορά και καταιγίδα για την ανθρωπότητα.

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ» (Σελ. 7-8)
 
 http://makkavaios.blogspot.gr/2015/09/blog-post_34.html#more