Αἱ ἀπαράδεκτοι «παρηγορίαι» ὑπὸ μεγαλορρημονούντων Ἱεραρχῶν
ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ πὼς ἡ χειρότερη ἐμπειρία τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν, «ξεχειλίζοντας τὸ πικρὸ ποτήρι», ἦταν τὰ «παχιὰ λόγια» Ἱεραρχῶν, ντυμένα μὲ φτηνὴ θεολογία, ὡς δῆθεν «παρηγοριὰ» πρὸς τοὺς δοκιμαζόμενους ἔγκλειστους πιστούς.
Τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ ΔΙΣ, ὄχι ἁπλὰ ὑποτάχτηκε στὸν «καίσαρα», ἀλλὰ ἔγινε προπομπὸς τῶν ἀποφάσεών του, προσπάθησε, μὲ μεγαλορρημοσύνες, νὰ «ἁπαλύνει» τὸν πόνο τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι κλείστηκαν, σὰν ἀποπαίδια, ἔξω ἀπὸ τοὺς ναούς, τὶς ἅγιες ἡμέρες τῆς Μ. Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα, στερούμενοι τὴν Θεία Κοινωνία.
Ἡ ΔΙΣ σὲ «παρηγορητικὴ» ἐγκύκλιό της πρὸς τὸν «πονεμένο» λαό, δὲν παρέλειψε νὰ στιγματίσει ὅσους εἶχαν τὸ «θράσος» νὰ ἀντιταχτοῦν στὴν ἀπόφασή της νὰ κλείσουν οἱ ναοὶ γιὰ τοὺς λαϊκούς, νὰ μείνουν ἀκοινώνητοι καὶ νὰ σιγήσουν οἱ καμπάνες καὶ τὰ μεγάφωνα, ὡς ἑξῆς:«(κάποιοι χριστιανοὶ) χρησιμοποίησαν τὸν προσφιλῆ καὶ εὔκολο τρόπο τῆς συκοφαντίας, τῆς μυθοπλασίας καὶ τῶν ὕβρεων, σκανδαλίζοντας τοιουτοτρόπως τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἐμεῖς, ὡς πνευματικοὶ πατέρες καὶ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, τοὺς ἐπισημαίνουμε ὅτι μὲ τὴν στάση τους αὐτὴ διασποῦν τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ σκανδαλίζουν ἀδελφούς.
Ὑπενθυμίζουμε δὲ ὅτι ὁ λόγος τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὸν σκανδαλισμὸ καὶ τὴν πρόκληση διάσπασης στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι φοβερώτατος»! Ὅπως λέει καὶ ὁ λαὸς «ἐκεῖ ποὺ μᾶς χρωστοῦσαν, μᾶς πῆραν καὶ τὸ βόδι»! Τὴ δίκαια διαμαρτυρία μας τὴ χαρακτήρισαν ὡς «διάσπαση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας» καὶ ὡς «σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν»! Ἀντὶ νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τὸν πονεμένο λαὸ τοῦ Θεοῦ, «ζήτησαν καὶ τὰ ρέστα»! Ἡ ἱεροκρατία σὲ ὅλο της τὸ «μεγαλεῖο»!
orthodoxostypos
http://aktines.blogspot.com/2020/05/blog-post_62.html?m=0