Ἀπαιτεῖται ἄμεσος διαλεύκανσις τῆς ὑποθέσεως τῆς «λάθος» μεταφράσεως!
ΑΝ ΟΝΤΩΣ ἰσχύει ἡ ἀποκάλυψη τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀ. Παπαδόπουλου, τὴν ὁποία δημοσιοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, γιὰ τὴν ἠθελημένη παραποίηση τοῦ κειμένου ἄρσεως τῶν ἀναθεμάτων μεταξὺ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ παπισμοῦ, θεωροῦμε ὅτι τὰ πράγματα εἶναι ἐξαιρετικὰ σοβαρά! Καὶ λέμε ὅτι εἶναι σοβαρά, διότι ἐδῶ καὶ σαράντα χρόνια δὲν εἶδαν οἱ «δικοί» μας τὸ «λάθος», γιὰ νὰ τὸ «διορθώσουν»; Γιατί δὲν ζήτησαν ἀπὸ τοὺς παπικοὺς νὰ διορθωθεῖ τὸ κείμενο ἀπὸ «ἄρση τῆς ἀκοινωνησίας», σὲ «ἄρση ἀναθεμάτων»;
Μποροῦν νὰ διανοηθοῦν ὅτι μία τέτοια «ἀμέλεια» ἐνέχει τεραστίων διαστάσεων εὐθύνες, ἀφοῦ κατὰ τὸν καθηγητὴ κ. Ἀ. Παπαδόπουλο τὸ ἑλληνικὸ κείμενο «ἦτο τεχνηέντως παραπλανητικόν. Φαίνεται ὅτι εἶχε σκοπὸν νὰ ἀμβλύνη ἐνδεχομένας ἀρνητικὰς ἀντιδράσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»!
Ἐπειδὴ θεωροῦμε τὸ γεγονὸς μείζονος σημασίας, καλοῦμε τὸν Σεβασμιώτατο ἅγιο Ναυπάκτου νὰ πάρει πρωτοβουλία καὶ νὰ φέρει τὴν ὑπόθεση στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ὥστε νὰ διαλευκανθεῖ πλήρως κάθε πτυχὴ καὶ νὰ ζητηθοῦν εὐθύνες ἀπὸ ὅσους εἴτε ἀμέλησαν, εἴτε ἀποσιώπησαν τὴν ἠθελημένη καὶ παραπλανητικὴ μετάφραση. Ὁ καθηγητὴς κ. Παπαδόπουλος τονίζει: «Τὸ θέμα εἶναι σοβαρό, γιατί ἄλλο εἶναι τὰ ἀναθέματα τοῦ 1054 καὶ ἄλλο εἶναι ἡ ἀκοινωνησία τοῦ 1009. Ὑφίσταται ἕνα πρόβλημα, ἐπειδὴ στὸ πρωτότυπο γαλλικὸ κείμενο ποὺ διάβασε ὁ πάπας Παῦλος στὴν τελευταία δημόσια συνεδρίαση τῆς Β΄ Βατικάνειας Συνόδου (7-12- 1965) καὶ στὸ ἀγγλικὸ κείμενο, ποὺ ἔχω στὴν διάθεσή μου, γίνεται λόγος γιὰ ἄρση ἀκοινωνησίας καὶ ὄχι ἄρση ἀναθεμάτων»! 
 
Ορθόδοξος Τύπος,17/11/2014

 http://aktines.blogspot.gr/2014/11/blog-post_57.html