(Β’ Κορ. ια’ 31- ιβ’ 9)

– Γιατί ο Παύλος επικαλείται μάρτυρα τον Θεόν για ότι πρόκειται να διηγηθεί;
– Η καύχηση δεν συμφέρει την ψυχήν του ανθρώπου γιατί είναι καρπός της υπερηφάνειας. Γιατί τότε ο Παύλος εκαυχήθη για τους αγώνες, τις οπτασίες και τις αποκαλύψεις του;
– Ποιά είναι η διαφορά της οπτασίας με την αποκάλυψη;
– Γιατί ο Παύλος μιλάει σε τρίτο πρόσωπο, ενώ ο ίδιος ήταν ο αρπαγείς έως τρίτου ουρανού;
– Γιατί ο Παύλος αποκαλύπτει το γεγονός μετά από δεκατέσσερα χρόνια;
– Ποιός είναι ο τρίτος ουρανός;
– Ποιό το νόημα του “ηρπάγει”; Γιατί δεν λέγει “ανέβη”;
– Ποιά είναι η ασθένεια του Παύλου για την οποία καυχάται; Και γιατί να καυχάται για ασθένεια;
– Τί σημαίνει το “τη υπερβολή των αποκαλύψεων”; Κατά τον αριθμό ή κατά το μέγεθος;
– Τί σημαίνει “σκόλοψ” και τί “άγγελος σατάν”;
– Γιατί οι άνθρωποι προχωρούν εύκολα σε λογισμούς υπερηφανείας σε καιρό χαράς και ευτυχίας, ενώ σε καιρό θλίψεως και δυστυχίας έρχεται η ταπείνωση;
– Τί σημαίνουν οι φράσεις “αρκεί σοι η χάρις μου” και το “η γαρ δύναμίς μου εν ασθενεία τελειούται”;

Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 10 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ


http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3321