(Εφεσ. δ’, 7-13)

– Ο Θεός δημιουργός του κόσμου (υλικόν) και της Εκκλησίας (πνευματικόν). Η Εκκλησία έχει δύο μέρη: εν τω ουρανώ και επί της γής. Ποιές είναι οι διαφορές της εν ουρανώ Εκκλησίας και επί της γης;
– Ποιά είναι η Εκκλησία προ νόμου, εν νόμω και η εν χάριτι;
– Ποιό είναι το μέτρο της δωρεάς του Χριστού;
– Είναι τα χαρίσματα που δίδει ο Θεός στον άνθρωπο δωρεά ή ανταπόδοση της αρετής τους;
– Κατέβη στην γη ως Θεός και ενέβη εις τον ουρανόν ως άνθρωπος!
– Πώς γίνεται ο πανταχού Παρών να εμφανίζεται να κατεβαίνει στην γη, στον Άδη και να ανεβαίνει στους ουρανούς;

– Υπάρχουν πολλοί ουρανοί;

– Γιατί λέγει ο απ. Παύλος ότι “έδωκε (ο Κύριος) προφήτας”; Υπάρχουν προφήτες και μετά τον Χριστόν;
– Γιατί ο Κύριος έδωσε το αποστολικό, το προφητικό και διδασκαλικό χάρισμα στους ανθρώπους;

– Έως πότε οι λαμβάνοντες τα πνευματικά χαρίσματα έχουν χρέος να διακονούν;
– Πότε έχουμε ενότητα της πίστεως και πότε επίγνωση του Υιού του Θεού;
– Τί σημαίνει το “εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας”;
– Ποιό είναι το πλήρωμα του Χριστού;

Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 374 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2993