(Ρωμ. β’ 10-16)

– Αφού ο Θεός ούτε γένος, ούτε άλλο κοσμικό πράγμα επιβλέπει, γιατί ο απ. Παύλος λέγει ότι είναι άξιος δόξης και τιμής και ειρήνης ο Ιουδαίος πρώτα και έπειτα ο Εθνικός;
– Γιατί οι Ιουδαίοι κρίνονται αυστηρότερα έναντι των Εθνικών;
– Αφού οι Εθνικοί δεν είχαν τον νόμο του Θεού τον γραπτόν, πώς μπορούσαν να φεύγουν της αμαρτίας και να κατορθώνουν την αρετήν;Πώς γνώριζαν τί είναι καλό και τί κακό;
– Ποιός είναι ο φυσικός νόμος;
– Γιατί ο απ. Παύλος λέγει ότι ο Θεός θα κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων διά Ιησού Χριστού και όχι ο ίδιος ο Πατήρ;

Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 118 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3199