– Επειδή αύριο (Δευτέρα) ανοίγουσι της εγκρατείας τα προπύλαια, και πάσα η εβδομάς εστι προκαθάρσιμος, και της νηστείας πρόδρομος, διά τούτο προβάλλει σήμερον (Κυριακή) εις τους πιστούς η αγία του Θεού εκκλησία το μέρος της επιστολής του Παύλου, το διαλαμβάνον περί των τροφών.

Γιατί αμαρτάνοντες εις τους αδελφούς μας, αμαρτάνομεν εις τον Χριστόν;

– Γιατί την εποχή εκείνη κάποιοι χριστιανοί είχαν ασθενή συνείδηση;
– Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όχι μόνο από τα αμαρτήματα οφείλουμε να απέχουμε, αλλά και από τα έργα εκείνα που μπορεί να μην είναι μεν αμαρτήματα αλλά σκανδαλίζουν τους αδελφούς.

Διαβάστε απόσπασμα του λόγου από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 215 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2624