– Γιατί ο Μωυσής ελέγετο υιός τής θυγατρός τού Φαραώ;

– Γιατί η απόλαυσις που απελάμβανεν ο Μωυσής στην οικία του Φαραώ ήταν απόλαυση αμαρτίας;

– Πώς ο Μωυσής ενόμισε πλούτον μείζονα των θησαυρών τής Αιγύπτου τον ονειδισμόν τού Χριστού, τόσα έτη πριν ο Χριστός ονειδισθή;
– Οι ονειδισμοί τού Μωυσέως προτύπωσις των ονειδισμών τού Χριστού.

Διαβάστε απόσπασμα του λόγου από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 239 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

 

 http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=2644