(Α’ Κορ. γ’ 9-17)

– Μπορεί ο άνθρωπος να είναι συνεργός του Θεού;
– Γιατί ο απ. Παύλος χρησιμοποιεί μεταφορικά τους όρους “γεώργιον” και “οικοδομή”;
– Ο απ. Παύλος επαινεί τον εαυτόν του όταν τον χαρακτηρίζει “σοφό αρχιτέκτων”;
– Τί σημαίνουν οι λέξεις “χρυσός”, “άργυρος”, “τίμιοι λίθοι” και τί “τα ξύλα”, ο “χόρτος” και η “καλάμη”;
– Με ποιούς τρόπους φθείρουμε τον άγιο νανόν του Θεού;

Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 198 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

  http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3251