(Εφ. 5, 8-19)

– Δεν αρκεί να φεύγουμε της αμαρτίας. Πρέπει να καλλιεργούμε και τις αρετές.
– Γιατί ο απόστολος Παύλος ονομάζει τους χριστιανούς “τέκνα φωτός”;
– Γιατί σε αυτή την επιστολή του ο Παύλος γράφει ότι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος είναι τρεις, ενώ στην επιστολή προς Γαλάτας γράφει ότι είναι εννέα;
– Με ποιό τρόπο μπορούμε να περιπατούμε ως τέκνα φωτός;
– Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ποια έργα είναι αρεστά στο Θεό;
– Ποιά είναι τα άκαρπα έργα; Και πότε συγκοινωνούμε με τα άκαρπα έργα;
– Ο έλεγχος της αμαρτίας είναι πράξη έργου αγαθού. Με ποιόν τρόπο πρέπει να ελέγχουμε τους άρχοντες; Γιατί δεν αρκεί να απέχουμε από την αμαρτία αλλά πρέπει να την ελέγχουμε επί πλέον;
– Όσο κρύπτεται η αμαρτία ποτέ δεν διορθώνεται. Όταν ελέγχεται υπάρχει η ελπίδα της διορθώσεως.
– Τί σημαίνει το “εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισι”; Αγοράζεται ή πωλείται ο καιρός; Μπορεί οι ημέρες να είναι πονηρές ή απονήρευτες;
– Ποιός είναι ο άφρων και ποιός ο φρόνιμος;
– Γιατί μετά την παραγγελία της φρονήσεως παραγγέλει αμέσως την αποχήν της μέθης;
– Ποιά η διαφορά των ψαλμών, των ύμνων και των ωδών;
– Ποιές είναι οι ωδές οι πνευματικές και ποιές οι σωματικές;
– Με ποιόν τρόπο πρέπει να προσφέρονται στον Θεόν οι ύμνοι, οι ψαλμοί και οι ωδές;

Διαβάστε ολόκληρο την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 95 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3366