(Α’ Κορ. θ’ 2-12)

– Γιατί ο απ. Παύλος είχε ανάγκη να αποδείξει ότι είναι γνήσιος απόστολος του Κυρίου;
– Είχε ο Παύλος σύζυγο;
– Γιατί ο απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τα παραδείγματα του στρατού, του αμπελώνα και της ποίμνης;
– Γιατί ονομάζονται οι Απόστολοι και οι διδάσκαλοι της πίστεως, αροτήρες και αλοητήρες;
– Ποιά είναι τα πνευματικά τα υπό των αποστόλων σπειρόμενα και ποιός ο καρπός τους;
– Ποιά είναι τα σαρκικά τα υπό των αποστόλων θεριζόμενα;
– Γιατί ο απ. Παύλος δεν ελάμβανε (κατά κανόνα) από τους πιστούς ούτε τα προς το ζην απαραίτητα, αλλά δούλευε ο ίδιος;

Διαβάστε ολόκληρη την ερμηνεία από το “Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 220 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

  http://www.alopsis.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=3265