Δὲν μπορεῖς τὸ μεγάλο; Κάνε τὸ μικρό!

(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Ἐάν, ἀγαπητοί μου, σᾶς πῇ κάποιος, ὅτι ἕνας λύκος ἔγινε ἀρνί, ποιός θὰ τὸ πιστέψῃ; Κανείς. Γιατὶ ὁ λύκος τρώει ἀρνιά. Γεννιέται λύκος καὶ λύκος πεθαίνει. Ὁ λαός μας λέει· «ὁ λύκος τρίχα ἀλλάζει, ἀλλὰ τὴ γνώμη(=τὸ νοῦ) δὲν τὸν ἀλλάζει», μένει λύκος. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν συμβαίνει στὸ φυσικὸ κόσμο, συμβαίνει στὸν πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ κόσμο. Θέλω δηλαδὴ νὰ πῶ, ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι γεμᾶτοι κακίες καὶ ἐλαττώματα,ποὺ εἶνε σὰν ἄγρια θηρία, καὶ ὅμως αὐτοὶμπορεῖ ν᾿ ἀλλάξουν, νὰ γίνουν καλοί, νὰ γίνουν ἅγιοι.

Ἕνας λύκος μπορεῖ νὰ γίνῃ ἀρνί ·αὐτὸ μᾶς λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ.9,9-13).Γιά νὰ δοῦμε, πῶς γίνονται αὐτὰ τὰ θαυμαστὰ πράγματα;

246525519-16-11-14-Τοῦ-Ἀποστόλου-Εὐαγγελιστοῦ-Ματθαίου-Δὲν-Μπορεῖς-Τὸ-Μεγάλο-Κάνε-Τὸ-Μικρό.pdf

http://aktines.blogspot.gr/2014/11/blog-post_32.html