Αγ. Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ: Ποιοι είναι οι αληθινοί κ α ρ π ο ί της προσευχής του Ιησού από τους οποίους ο αρχάριος θα αναγνωρίσει ότι προσεύχεται σωστά;

ΓΕΡΟΝΤΑΣ: Οι πρώτοι καρποί της προσευχής είναι η φ ι λ ο σ τ ο ρ γ ί α και η σ υ μ π ά θ ε ι α. Οι καρποί αυτοί παρουσιάζονται μετά από κάθε προσευχή που γίνεται σωστά κυρίως δε με την προσευχή του Ιησού, η άσκηση της οποίας είναι υψηλότερη από την ψαλμωδία και από άλλες προσευχές.

Από την προσοχή και τη συμπάθεια γεννιέται η φ ι λ ο σ τ ο ρ γ ί α κι απ΄αυτήν πάλι διπλασιάζεται η σ υ μ π ά θ ε ι α. Η μία γεννάει αλλά και στηρίζει την άλλη. Και οι δύο μαζί δίνουν βάθος στην προσευχή και ζ ω ή στην κ α ρ δ ι ά.

Της παρέχουν καθαρότητα και απομακρύνουν τον διασπασμό και τον ρεμβασμό. Η συμπάθεια και η φιλοστοργία είναι δώρα του Θεού που δίνονται στην καθαρά προσευχή….

Καρπός της αληθινής προσευχής όμως είναι και η ενίσχυση της δυνατότητάς μας να παρατηρούμε τις παραβάσεις και την αμαρτωλότητά μας. και αυτή θα μας οδηγήσει στην ένταση της συντριβής μας και στην επιδίωξη του πένθους.

Το  π έ ν θ ο ς  όταν ενωθεί με την οδύνη της συντετριμμένης και τεταπεινωμένης καρδιάς είναι η κύρια εκδήλωση της συντριβής. Διεγείρει την καρδιά από τα βάθη της και καταβάλλει την ψυχή.

Τότε ο άνθρωπος αρχίζει να αποκτά την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. …Ο  φ ό β ο ς  του  Θ ε ο ύ είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Με το που θα φανεί,  τα πάθη αρχίζουν να απομακρύνονται. Κι η καρδιά μαζί με τον νου έλκονται προς το αδιάλειπτο έργο της προσευχής.

Σε μερικές περιπτώσεις η επιτυχία εκδηλώνεται με ένα αίσθημα γ α λ ή ν η ς, τ α π ε ί ν ω σ η ς  και αγάπης για τον Θεό και τον πλησίον. Δε μας νοιάζει αν ο άλλος είναι καλός ή κακός. Τους αγαπάμε όλους….

Απόκτησε το π έ ν θ ο ς  λένε οι πατέρες κι αυτό θα σου τα διδάξει όλα. Θα υψώνουμε τη φωνή και θα θρηνούμε διαρκώς ενώπιον του Θεού.

————————————————————

Κείμενα από το βιβλίο ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ Αγ. Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ σελ. 51-54

https://agiopneymatika.blogspot.com/2019/03/blog-post_93.html