Ἀπόστολος Παῦλος: «τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος»
Πορφυρίτης
Ξεπέρασαν κάποιοι[1], ὅλα τά ὅρια τῆς εὐσέβειας καί εὐκαίρως ἀκαίρως, πετοῦν τίς μάσκες καί δείχνουν τό πραγματικό τους πρόσωπο. Πάλι τά ἔβαλαν μέ τόν Μητροπολίτη Μόρφου, πατέρα Νεόφυτο στήν Κύπρο, ὁ ὁποῖος μέ τή δημόσια δήλωσή του ἐπιβεβαιώνει ὅτι σέβεται τόν ἑαυτό του, τούς Χριστιανούς καί πάνω ἀπ’ ὅλα, τόν Θεό! Αὐτοί ὅμως, θέλουν μέ τό στανιό νά ἐπιστρέψουν τήν ἀνθρωπότητα στήν ἐποχή τῶν δεινοσαύρων ἤ ἀκόμα χειρότερα, στόν σκοταδιστικό μεσαίωνα!
Εἰδικότερα, τήν ὥρα πού χιλιάδες ἄνθρωποι ἀνά τόν κόσμο πεθαίνουν λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωναϊού, οἱ γνωστοί ἄγνωστοι λασπορίχτες προχώρησαν σέ ἕνα προκλητικό παραλήρημα, μή ἔχοντας ἰδέα ἀπό τήν ἑλληνορθόδοξη Πνευματικότητα, σάν νά ζοῦν σέ ἄλλη χώρα! Σάν νά μήν ἔχουν διαβάσει ποτέ τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, νά μή γνωρίζουν τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, τά λόγια τῶν Ἀποστόλων, διότι αὐτά λέει ὁ Μόρφου καί ὁ κάθε Μόρφου ἀλλά καί ὁ κάθε Χριστιανός. Παράξενο, νά φαίνεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, σέ κάποιους, τόσο προκλητικός καί νά στέκονται τόσο ἐχθρικά ἀπέναντί του. Κι ὅμως, δέν εἶναι καθόλου παράξενο, γιατί ὁ Κύριος μᾶς τό εἶπε ξεκάθαρα: Θά σᾶς μισήσουν ὅλοι γιατί εἶστε Χριστιανοί, γιατί ἔχετε τό ὄνομά μου (Ματθ. 24,9).
Τί εἶπε συγκεκριμένα, ὁ ἅγιος Ἱεράρχης στό ποίμνιό του καί ταράχτηκαν οἱ «εἰσαγγελόπουλοι»; Τούς «ἐνημέρωσε» πώς γιά τόν κορωναϊό φταίει ἡ ἀθεΐα, τά σαρκικά ἁμαρτήματα καί οἱ ἐκτρώσεις. Μήπως εἶπε τίποτα κινέζικα; Μήπως, εἶπε ὕβρεις; Ὄχι, τίποτε ἀπό αὐτά· μόνο εἶπε, καθαρά καί σταράτα, τά λόγια τοῦ Εὐαγγελίου, γι’ αὐτό καί στοχοποιήθηκε ὅπως ὁ Χριστός· εἶπε ὅτι «τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος» (Ρωμ. 6,23)· εἶπε, «μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι.» (Α΄ Κορ. 6, 9-10)· εἶπε τό «οὐ φονεύσεις» (Ρωμ. 13,9)· εἶπε τό «πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται» (Λουκ. 18, 14) καί ἄλλα τέτοια «ἐξοργιστικά» πράγματα, συνεπῶς δέν ἀπομένει τίποτε ἄλλο, ἀπό τό «ἆρον ἆρον σταύρωσον αὐτόν»!

Αὐτά φυσικά ἐνοχλοῦν τούς σαρκολάτρες, αὐτούς πού ὡς πρόγονο θέλουν νά ἔχουν τήν μαϊμοῦ, ἕνα ἄλογο ζῶο καί, ἴσως, γι’ αὐτό συναγωνίζονται μέ τά ζῶα καί ὅπως λέει ὁ ψαλμωδός, «ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.» (Ψαλ. 48, 21).
Φυσικά, ὁ ἅγιος Μόρφου καλεῖ τούς πιστούς νά προσέλθουν στίς ἐκκλησίες, γιατί μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει τέτοιες κρίσιμες ὧρες· ἔστω νά φωτίσει νά βρεθεῖ τό ἐμβόλιο. Εἶναι οὐτοπικό αὐτό; Καθόλου· ἡ ἱστορία μας βρίθει τέτοιων γεγονότων, θείων ἐπεμβάσεων, καί ἀπ’ ὅτι φαίνεται, μόνο σέ Αὐτόν ἔχουμε ἐλπίδα, διότι οἱ ἄνθρωποι, οἱ «ἐπιστήμονες» συνάνθρωποί μας, μᾶς ἔχουν ἀπογοητεύσει. Μήπως ὁ «ἐπιστήμονας» ἄνθρωπος δημιούργησε τόν πλανήτη Γῆ, κατασκεύασε αὐτόν τόν πανέμορφο, θαυμαστό κόσμο; Ὄχι, σίγουρα ὅμως ὁ «ἐπιστήμονας» ἄνθρωπος (καί ὄχι μόνο) τόν κατέστρεψε!
Ἡ ἐπιστήμη, ἀπ’ ὅτι φαίνεται, χρησιμοποιεῖται ἀπό τόν ἄνθρωπο πρῶτα γιά νά πλήξει τόν ἄνθρωπο, γιά νά τόν ἐκβιάσει, γιά νά τόν σκοτώσει· ἔχουμε ἄλλωστε καθημερινά παραδείγματα, ὁ κορωναϊός εἶναι ἕνα ἀπό αὐτά. Βέβαια, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχουν καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ πού ἀγαποῦν τόν ἄνθρωπο, ἤ κάποιοι πού ἔχουν ἠθικές ἀξίες καί πασχίζουν θυσιαστικά νά χρησιμοποιήσουν τήν ἐπιστήμη πρός ὄφελός μας.
Ἐμεῖς, τελειώνοντας, δέν θά ἀφιερώσουμε στούς μισοῦντας ἡμᾶς τόν ἴδιο τίτλο τοῦ μυθιστορήματος τοῦ Ντοστογιέφσκι (Ὁ ἠλίθιος) πού ἀφιέρωσαν στόν π. Νεόφυτο, παρόλο πού προσπαθοῦν νά τόν κερδίσουν ἐπαξίως. Ἐμεῖς, ἔχοντας ὡς Μόνο Διδάσκαλο τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί Θεό μας, τήν ὄντως Ἀγάπη, δέν μποροῦμε παρά νά τούς συγχωρήσουμε, νά τούς ἀγαπήσουμε, διότι δέν γνωρίζουν τί κάνουν καί τί λένε, καί νά εὐχόμαστε νά δίνει ὁ Πανάγαθος Θεός μας μετάνοια, πρῶτα σέ μᾶς, καί ἔπειτα σέ αὐτούς!
Πορφυρίτης
……………………………………………………….
[1] «Μητροπολίτης Μόρφου: Γιὰ τόν κορωνοϊό φταῖνε οἱ σαρκικές ἁμαρτίες καί οἰ ἐκτρώσεις – Νά γιὰ ποιόν ἔγραψε ὁ Ντοστογιέφσκι τό μυθιστόρημά του», https://www.zougla.gr/greece/article/mitropolitis-morfou-gia-ton-koronoio-ftene-i-sarkikes-amarties-ke-i-ektrosis–na-gia-pion-egrapse-o-ntostogiefski-to-mi8istorima-tou
http://aktines.blogspot.com/2020/03/blog-post_53.html#more