ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ….

*           Η θυσία των χειλιών, δηλαδή η αίνεση, είναι η λατρεία της καρδιάς. Ο καρπός των χειλιών είναι η πλέον ευάρεστος θυσία στο Θεό.
*           Κεφαλή κάθε αρετής και κορυφή των κατορθωμάτων είναι η προσκαρτέρηση της προσευχής, με την οποία και τις λοιπές αρετές, με την αίτηση από τον Θεό, μπορούμε καθημερινά να αποκτήσουμε.
Η συνεχής προσευχή καθαρίζει την ψυχή από τους πονηρούς λογισμούς και τις ενθυμήσεις.
*          Η προσευχή χαρακτηρίζεται από συντριβή, αυτομεμψία, ευγνωμοσύνη και δοξολογία του Θεού, από αφοσίωση και υποταγή στο θέλημά Του κ.ά. Όλος ό προσευχητικός μας αγώνας στοχεύει στην καλλιέργεια τέτοιων αισθημάτων μέσα στην καρδιά μας. Θα επιτύχουμε αυτά τα αισθήματα με την αδιάλειπτη καλλιέργεια της ευχής.
*           Να αποφεύγουμε την φαρισαϊκή προσευχή, η οποία γίνεται με αυτοδικαίωση και με κατάκριση.
*           Κανένας πνευματικός αγώνας δεν μπορεί να γίνει χωρίς προσευχή. Να προσευχόμαστε «τελωνικώς».
*           Η προσευχή εισακούεται από τον Θεό, όταν γίνεται με ταπείνωση και συντετριμμένη καρδιά.
*           Οι τρεις παίδες διά της προσευχής μετέβαλαν το πυρ εις δρόσον διότι εταπείνωσαν τον εαυτό τους, διότι ύψωσαν το Άγιον Όνομα του Θεού, διότι παρακάλεσαν να κάνει εις αυτούς ο Θεός κατά την επιείκεια  Του….

*           Η προσευχή διαιρείται σέ τέσσερα είδη: α) στη δοξολογία του Θεού β) στην ευχαριστία των ευεργεσιών Του γ) στην εξομολόγηση των αμαρτιών, και δ) στην αίτηση εκείνων πού είναι απαραίτητα
για τη σωτηρία μας.
*           Όταν αρχίζεις την προσευχή να λες: «Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου, ο ακατάληπτος και αγαθός και παντοδύναμος και κτίστης όλου του κόσμου». Μη ζητάς αμέσως αιτήσεις.
*           Κατόπιν, ευχαρίστησε τον Θεό λέγοντας: «Σέ ευχαριστώ για όλες τις ευεργεσίες πού έκανες για μένα».
*           Κατόπιν, εξομολογήσου μπροστά στον Θεό όλες σου τις αμαρτίες κάθε μία ξεχωριστά για μεγαλύτερη κατάνυξη: «Κύριε αμάρτησα και σέ λύπησα με πολλές αμαρτίες». Μη λες λεπτομέρειες για τα σαρκικά.
*           Τέλος, ζήτησε από τον Κύριο όχι υλικά πράγματα, όχι πλούτη και δόξα, αλλά την Βασιλεία Του- να λες: «Κύριε, θεράπευσε την ψυχή μου. Συγχώρησε τις αμαρτίες μου. Μη με αφήσεις να πέσω σέ πειρασμό».
*           Όταν προσεύχεσαι, να ομολογήσεις ότι όλη σου η ελπίδα και η δύναμη στηρίζεται στην βοήθεια του Θεού, και ότι με την βοήθειά Του μένεις ανίκητος από τούς πειρασμούς.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥΜΟΝΑΧΟΥ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ.
 
 http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2014/03/blog-post_4853.html