ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

 «Μετά την 10ην Συνέλευσιν του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών”, εις Πουσάν Νοτίου Κορέας και τις υπογραφείσες εκεί Συμφωνίες υπό των Συνέδρων των διαφόρων θρησκειών(…)
  Υπεγράφησαν 16 Συμφωνίες των Χριστιανικών “Εκκλησιών” και 16 άλλες, μετά των άλλων θρησκειών. Τρείς από τις Συμφωνίες των Χριστιανικών “Εκκλησιών” αφορούν και το Άγιον Όρος.
7η Συμφωνία:
 Αλλαγή διαρρυθμίσεως εις Ιεράς Μονάς και διοργάνωση Συνεδρίων εντός αυτών όπως ήδη γίνεται διά ποίηση (εκφώνηση ποιημάτων) και εορτάς Ισημερίας, κατάργηση πολλαπλών Ακολουθιών εις Ιεράς Μονάς.
8η Συμφωνία:
Κατάργησις ΑΒΑΤΩΝ σε διάφορα μέρη του πλανήτη κόσμου των Χριστιανικών “Εκκλησιών” καθώς και διαφόρων θρησκειών.
16η Συμφωνία:
 Διεξαγωγή κοινών Ακολουθιών μεταξύ Χριστιανικών “Εκκλησιών” και κοινής Λατρευτικής Ακολουθίας, μεταξύ “Εκκλησιών” με μήνυμα διά την Νέαν Εποχήν.
 Εκτός από τις 16 Συμφωνίες, που υπεγράφησαν μεταξύ των θρησκειών, υπεγράφησαν και 30 συμπληρωματικές Συμφωνίες.
Η 6η Συμπληρωματική Συμφωνία αναφέρει:
 Δεσμευόμεθα να διοργανώνονται ετήσιαι πορείαι και εις άλλα μέρη της Υδρογείου ως το ονομαστόν ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ εις Ελλάδα, εις το νησί της Πάτμου εις Ελλάδα, εις το νησί της Ρόδου, που από ετών υπό του εκλαμπροτάτου Πατριάρχη Βαρθολομαίου αφιερώθη έκταση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ως δώρον εις την Μητέρα Γην!
15η Συμπληρωματική Συμφωνία:
Αλλαγή μετατροπή ΑΒΑΤΩΝ όλου του κόσμου εις Οικολογικάς Ζώνας υιοθέτησιν Οικολογικών Προτύπων και Οικολογικών συσκευών υφ᾽ όλων των θρησκειών Αγάπη προς την Οικολογία.
19η Συμπληρωματική Συμφωνία:
 Υιοθέτησιν από τας θρησκείας μας των Ιερών Βουνών.
27η Συμπληρωματική Συμφωνία:
 Ελευθερία εις όλας τας χώρας όλων των θρησκευτικών πεποιθήσεων και να αφεθή ελευθέρα η ανέγερσις Ναών όλων των θρησκειών μέχρι της ενοποιήσεώς μας.
30η Συμπληρωματική Συμφωνία:
 α) Υιοθέτησιν Βουνών ως Τόπων Συνεδριάσεων Θρησκειών και ίδρυσιν Πνευματικών Ακαδημιών.
 β) Κατασκευαστικές Εταιρείες όπως αναλάβουν σε συνεργασία με τας θρησκευτικάς Κοινότητας την ίδρυσιν Θρησκευτικών Κέντρων Θρησκειών σε Βουνά ως: Πάρνηθα Ελλάδα Ιερά Όρη εις Ηνωμένας Πολιτείας Αμερικής εις Όλυμπον Ελλάδα εις Όλυμπον Τουρκίας εις Άλπεις εις Σβαλμπάρντ Σουηδίας.(Το Άγιον Όρος δεν αναφέρεται, αλλά εννοείται).
Εκ των ανωτέρω προκύπτουν πνευματικοί κίνδυνοι, αλλοιώσεως και βεβηλώσεως του Αγίου Όρους εκ διαφόρων ανεπιθυμήτων καταστάσεων:
 α) Αλλοίωσις και τροποποίησις των μακρών Ακολουθιών, που εθεσπίσθησαν υπό των Αγίων Πατέρων, με τις Νεοεποχίτικες τοιαύτες οικουμενιστικού χαρακτήρος.
 β) Κίνδυνος έμμεσης η άμεσης, μερικής η ολικής καταργήσεως του αβάτου του Αγίου Όρους.
 γ) Πορείες διαφόρων τουριστών “Θρησκευτικού Πνεύματος” στο Περιβόλι της Παναγίας, όπου ηγιάσθη με τους ιδρώτες των Οσίων Πατέρων.
 δ) Κίνδυνος εορτασμού κάποτε και εις το Άγιον Όρος, από Οικολόγους και Περιβαλλοντιστές της Περιβαλλοντικής Εορτής των, κατά την οποίαν, οπουδήποτε γίνει η εορτή αυτή, στήνουν μίαν υδρόγειον σφαίραν και αποδίδουν τιμές θεάς σ᾽ αυτήν, ως Μητέρα Γην! (Ως παράδειγμα αναφέρομεν την περίπτωσιν του Αρχιπεριβαλλοντολόγου Αμερικανού Αλ Γκορ Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ο οποίος είπε: “Η θρησκευτική μας κληρονομιά βασίζεται σε μία και μοναδική θεά της γης… που είναι η πηγή κάθε ζωής. Η φύση στην πληρότητά της είναι θεός”).
Σημειωτέον ότι το Άγιον Όρος (19 Ι. Μονές του) εγράφησαν συνετάγησαν στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα “ΝΑΤURA”, που σημαίνει “ΦΥΣΙΣ”. Καί δεν ξέρουμε ποιοί Αντίχριστοι κρύβονται πίσω του.
 ε) Πιθανή κατάργησις της “Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής Ακαδημίας” και στη θέση της πιθανή ανέγερσις “Πνευματικής Οικουμενικής Αθωνιάδος Ακαδημίας”, κατά το πνεύμα της Νέας Εποχής.
 στ) Πιθανή ανέγερσις κτιρίου ως “Κέντρον Μελετών Αγιορειτικής Βιβλιοθήκης”.
 ζ) Πιθανή τοποθέτησις συσκευής λεγομένης “TELEFERIC για άνοδο στην κορυφή του Άθωνα, για τους θρησκευτικούς τουρίστας.
 η) Πιθανή τοποθέτησις αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τους αρχαιολάτρες-Δωδεκαθειστές κάπου στο Ιερό βουνό του Άθω, όπου θα αναμιμνήσκονται του αρχαίου εκείνου ανεκδότου για τεράστιο άγαλμα-ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου προταθέντος υπό του αρχιτέκτονος Στασικράτους η Δεινοκράτους.
θ) Πιθανόν αίτημα Λατίνων-Παπικών προς Ιερά Κοινότητα (η και Ευρωπαικήν Ένωσιν) για αναστήλωσιν της ερειπωθείσης πάλαι ποτέ Ι. Μονής των Αμαλφηνών στη Μορφονού και οικήσεως αυτής υπό παπικών Μοναχών.
 ι) Πιθανόν αίτημα “Μοναχών” Ινδουιστών-Θιβετιανών διά ίδρυσιν “Ινδουιστικού Κέντρου”, εντός του Όρους η παρά το Όρος.
 Αυτά όλα τα ανωτέρω δεν μπορούν να γίνουν εν όσω οι Ιεροκοινοτικοί Παράγοντες του τόπου κρατούν τις παραδόσεις των Αγίων Πατέρων.


(…)

  Πάντως, παρ᾽ όλο τον διακαή πόθο των εχθρών του Αγίου Όρους, για νεωτερισμούς, αλλαγές και αλλοιώσεις των Πατερικών Παραδόσεων του Αγίου Όρους, τίποτε δεν μπορεί να γίνει χωρίς την άδεια του Θεού. Το Άγιον Όρος είναι “Περιβόλι της Παναγίας” όχι “Μετόχι της Ευρώπης”.

Μετά σεβασμού ομού και λύπης

 Βλάσιος Μοναχός Αγιορείτης» 
http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2014/08/blog-post_74.html