Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

«Ἀπό τῶν καρπῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς» (Ματθ. Ζ΄ : 16). Ἀπό τούς γλυκυτάτους, ὑπερευλογημένους καί ζωοποιούς καρπούς τῆς θείας λειτουργίας ( τό πάντιμο σῶμα καί αἷμα τοῦ Κυρίου ) θά καταλάβετε πώς αὐτή εἶναι μιά θεϊκή μυσταγωγία, μέ τήν ἐπίνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἶναι αὐτό τό ἴδιο Πνεῦμα πού παρίσταται σέ κάθε προσευχή, σέ κάθε ἱεροπραξία. Τί ὑπέροχο ζωντανό δέντρο εἶναι θεία λειτουργία! Τί θαυμάσια φύλλα ἔχει καί τί ὡραίους καρπούς!Κι ὄχι μόνο οἱ καρποί, ἀλλά καί «τά φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν» (Ἀποκ. Κβ΄ : 20 ). Καί ποιός δέν ἔλαβε μεγάλο ψυχικό ὄφελος, εἰρήνη κι εὐλογία, μόνο ἐπειδή βοήθησε μέ ἀφοσίωση στήν τέλεση τῆς Θείας λειτουργίας! Ὅ,τι παράγει καλούς καρπούς, πρέπει ἀπό μόνο του νά εἶναι καλό. Εἶναι νόμος τῆς δημιουργίας αὐτός.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/