ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ – ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ

Ότι πρέπει να βρούμε κάποιο αληθινό εργάτη της νοεράς προσευχής, από τον οποίο να μάθουμε τους τρόπους και τα σημεία αυτής της νοεράς προσευχής και ότι όποιος την έχει μέσα του παντοτινά και τη μελετά από το βάθος της καρδιάς του με πολλή ευλάβεια και προσοχή καταλαβαίνει μερικές φορές από κάποια πνευματικά σημεία ότι η ψυχή του μεταλαμβάνει αοράτως  τον μελετώμενο Ιησού Χριστό. Καταλαβαίνει δε και ποιος είναι ο καρπός αυτής της νοεράς προσευχής.

Για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από τα πάθη και να ελευθερωθεί από αυτά ανάγκη είναι να αποκτήσει μέσα στην καρδιά του τη νοερά προσευχή.
Διότι αν δεν κατοικήσει η νοερά προσευχή μέσα σε εκείνο τον τόπο από όπου αναβλύζουν τα πάθη δεν ξεριζώνονται αυτά τα πάθη.
Και εάν δεν αποκοπούν τα πάθη από τον άνθρωπο δεν αναχωρούν από αυτόν οι δαίμονες. Διότι οι δαίμονες συνηθίζουν να συγκεντρώνονται εκεί όπου είναι τα πάθη, όπως μαζεύονται και οι μύγες, εκεί όπου υπάρχει κάποια βρώμικη πληγή και δυσωδία.
Και όπως οι κόρακες και τα σαρκοφάγα όρνια, όπου βλέπουν ή οσφραίνονται δυσωδία από πτώμα ζώου συγκεντρώνονται εκεί από παντού και το κατατρώγουν έτσι και οι δαίμονες όπου βλέπουν κάποιο σαρκικό και εμπαθή άνθρωπο κάνουν εκεί τη φωλιά τους και κατατρώγουν με τις αισχρές επιθυμίες  εκείνο το σαρκικό σώμα. Γι αυτό έλεγε και ο προφήτης: “εν τω εγγίζειν επ΄εμέ κακούντας του φαγείν τας σάρκας μου”.

Για να ελευθερωθεί λοιπόν κάποιος απ΄ τα πάθη  είναι ανάγκη να αποκτήσει την  προσευχή στην καρδιά του.

Βέβαια για να αποκτήσει κανείς την προσευχή στην καρδιά του σημαντικό είναι να παρακαλεί τον Θεό για τούτο πολλές φορές με ταπείνωση, ταλαιπωρώντας το σώμα με νηστεία, με γονυκλισίες και με άλλους σωματικούς και φανερούς κόπους.
Ώστε να τον ευσπλαχνιστεί ο Θεός για τους κόπους του και να του δείξει κάποιο απλανή οδηγό, ο οποίος να καλλιεργεί αυτή τη νοερά καρδιακή ευχή κρυφά, από τον οποίο οδηγό να την διδαχτεί κι αυτός ακριβώς.
Ή αν δεν βρίσκεται σε εκείνο τον τόπο κανένας τέτοιος οδηγός να παρακαλεί τον Θεό να κάμει κάποια άλλη οικονομία γι΄αυτό. Δηλαδή να τον πληροφορήσει ο Θεός.
Ή αν υπάρχει τέτοιος οδηγός και την διδάσκει, όμως εκείνος δεν μπορεί να την καταλάβει ακριβώς, τότε ας παρακαλεί τον Θεό να τον οδηγήσει με κανένα άλλο σημείο πώς να τη μεταχειριστεί και πώς να την αποκτήσει”.