Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης

Ἡ Ἁγία Παρθένος, ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, χάρη στήν ἕνωσή Της μέ τό Θεό καί τή θαυμαστή ὑπηρεσία Της στόν Κύριο, γίνεται στή στιγμή τά πάντα σέ κείνους πού ἐπικαλοῦνται μέ πίστη καί ἀγάπη τό ὄνομά Της. Τούς λυτρώνει ἀπό κάθε κακό καί τούς χαρίζει «πάντα τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα».Τότε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος δέ θά μᾶς χαρίσει ἀκόμα περισσότερα; Ἀρκεῖ νά μήν εἶσαι δύσπιστος. Ἡ ψυχή σου νά μήν εἶναι κρύα κι ἀναίσθητη σάν πέτρα. Ν᾿ ἀναστήσεις μέσα σου τήν πίστη, νά εὐγνωμονεῖς τό Θεό γιά τίς εὐεργεσίες Του, ν᾿ ἀναγνωρίζεις μέ εἰλικρίνεια τήν ἁμαρτωλότητά σου καί ν᾿ ἀγαπήσεις πραγματικά τό Σωτήρα Σου, μαζί μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού σέ ἀγαπᾶ μέ ἀγάπη ἀπροσμέτρητη.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου»

Τόμος β΄

Copyright κεντρική διάθεση: Πέτρος Ἀθ. Μπότσης

Πέλλης 2, 142 34 Φραγκοκκλησιά Ἀττικῆς

Τηλ. & Fax: 210- 68 12 382

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν κ. Πέτρο Ἀθ. Μπότση γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

http://hristospanagia3.blogspot.gr/