Β. Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

 Ὁ Ὅσιος γέροντας Πορφύριος δέν φρόντιζε νά συνδέσει τά πνευματικά του παιδιά μέ τόν ἴδιο, ἀλλά μέ τόν Χριστό. Ἔμενε στή σκιά καί ἔδειχνε τόν Κύριο.

Σημειώνει πνευματικό του παιδί: «Ἡ παιδαγωγική τέχνη του ἦταν ἀνεπανάληπτη! Δέν ἦταν αὐταρχική καί ἐξουσιαστική, ὥστε νά προκαλέσει προσωπικές ἐξαρτήσεις, προσκολλήσεις καί εἰδωλοποιήσεις, πού συχνά καταλήγουν σέ ἐπαναστάσεις ἀνεξαρτησίας. Δέν ἦταν δειλή καί ἐξουθενωτική, ὥστε νά προκαλέσει ἀνασφάλειες, φοβίες καί ἄγχη. Δέν ἦταν ἀνθρωποκεντρική, μέ τίς ποικίλες ἰδιορρυθμίες, αὐθαιρεσίες καί ἀδυναμίες της. Ὁ Γέροντας δέν καλλιεργοῦσε τήν προσωπολατρεία, μέ τήν μορφή τῆς “Γεροντολατρείας”.Δέν ἐπεδίωκε νά συνδέσει τούς πολυπληθεῖς ἐπισκέπτες του μέ τό πρόσωπό του, δέν ἤθελε νά κάνει “πνευματική φατρία”, δέν ἤθελε νά ἀποκτήσει “ὀπαδούς”. Ἀντίθετα, μέ τήν θεανθρωποκεντρική πορεία του, ζώντας ὁ ἴδιος “ἐν τῷ Χριστώ”, προσπαθοῦσε, μέ διακριτικό ζῆλο, νά συνδέσει ὁλοκληρωτικά τίς ἀνθρώπινες ψυχές μέ τόν Χριστό, νά γίνει νυμφαγωγός τους πρός τόν οὐράνιο Νυμφίο, μένοντας ὁ ἴδιος στό περιθώριο καί στήν σκιά, γιατί γνώριζε ὅτι μόνον ἔτσι ἐξασφαλίζεται ἡ σωτηρία. [Γ 421]»[94].

 Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης

[94] Aπό το βιβλίο “Ανθολόγιο Συμβουλών Γέροντος Πορφυρίου
Άγιος Πορφύριος http://www.porphyrios.net/%ce%bf-%ce%b3%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7-%cf%83%ce%ba%ce%b9%ce%ac/