Θέμα της ανάρτησης: Αφιέρωμα Νεονικολαϊτισμός.

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις ρίζες της σύγχρονης αιρέσεως, όπως εμφανίζεται στο οικουμενιστικό και μεταπατερικό περιβάλλον είκοσι περίπου χρόνια μετά την αναβίωσή της από τον Χρ. Γιανναρά.

Στην πρώτη μας ανάρτηση επιλέγουμε τον μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο του οποίο οι θέσεις πάντοτε θεμελιώνονται στην Αγία Γραφή και στους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Όπως και τότε ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος αλλά και ο π. Θεόκλητος Διονυσιάτης βλέποντας με πνευματικούς οφθαλμούς τη ζημία που επρόκειτο να προκαλέσει η αίρεσις του Νεονικολαϊτισμού, έγραψαν, ομίλησαν, έδωσαν μάχες δημοσίως, για να “φιλοτιμήσουν” την ποιμαίνουσα Εκκλησία να πάρει θέση.

Χαρακτηριστική παραμένει η φράσις του π. Θεοκλήτου:Ως προς την σιωπήν της ποιμαινούσης Εκκλησίας, επί της ενεργουμένης ακολασίας, θα πω: «Θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου…». Θεόκλητος Μοναχός Διονυσιάτης – 2001

Επειδή χθες διαβάστηκε η αποστολική περικοπή για την πορνεία, παραθέτουμε πολύ μικρό απόσπασμα από την πολύ ωφέλιμη ομιλία του κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου με θέμα «Νικολαΐτες» (8-2-1998) για τη διδασκαλία των αιρετικών νικολαϊτών .

Η διδασκαλία των αιρετικών νικολαϊτών

«Οι Νικολαΐτες δίδασκαν υπερ των σεξουαλικών πράξεων, υπερ των σεξουαλικών αμαρτιών. Δίδασκαν «το παραχρήσθαι τη σαρκί». Τί σημαίνει αυτό; Δίδασκαν ότι οι άνθρωποι πρέπει όπως θα λέγαμε σήμερα, «να πέφτουν με τα μούτρα» στις σαρκικές αμαρτίες, για να μπουχτήσουν τις αμαρτίες και να μην έχουν όρεξη κατόπιν να κάνουν αμαρτίες. Φανταστείτε ο διάβολος τι ιδέα είχε ενσφηνώσει στα μυαλά τους.

Δίδασκαν, να κάνουμε το κακό, για να έλθει το καλό. Να κάνουμε την αμαρτία, να την μπουχτήσουμε, να την κόψουμε και έτσι να έλθει το καλό. Μεγάλη διαστροφή. Οι νικολαΐτες προχωρούσαν και έλεγαν ότι οι σαρκικές εκτροπές δεν είναι καν αμαρτίες. Δεν είναι αμαρτία η πορνεία, δεν είναι αμαρτία η μοιχεία, δεν είναι αμαρτία η ομοφυλοφιλία».

 Διδασκαλία των Νικολαϊτών και καταδίκη τους απο την Καινή Διαθήκηhttps://www.youtube.com/watch?v=XTCRDQgeVoc

  ΦΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

https://niksothropoulos.wordpress.com/2013/03/04/a-188/

http://katanixis.blogspot.gr/2015/03/1998.html