Το παραδοθεν παρά του Κυρίου μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το ανώτερο όλων των μυστηρίων.
Είναι το θαυμασιοτερον των θαυμάτων από όσα η δύναμη του Θεού έκανε.
Είναι το υψηλότερο από όσα η σοφια του Θεού επινόησε.
Είναι το τιμιοτερο από όλα τα χαρίσματα που χάρισε η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους.

Και τούτο διότι αν και όλα τα θαύματα προέρχονται από υπερβασεις καποιων νόμων της φύσης, το μυστήριο της Θείας Μεταληψης υπερβαίνει όλους τους νόμους της φύσης.
Γι αυτό και δικαίως θαύμα των θαυμάτων και μυστήριο των μυστηρίων μπορεί να κληθεί και να θεωρηθεί.
(Απο το βιβλίο “Μελεται περί των Θείων Μυστηρίων”)