Αγίου Νικοδήμου
του Αγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα

Μελέτη ΙΕ΄: Στην παραβολή του Ασώτου

Α΄: Αυτός
αναχώρησε από τον οίκο του πατέρα του

Β΄: Ποια
ζωή έζησε μετά την αναχώρηση

[ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ]

                                         Α΄


Σκέψου, αδελφέ, την αναχώρηση, που έκανε εκείνος ο άσωτος υιός από τον
οίκο του πατέρα του, όπως διηγείται ο ιερός Λουκάς[Λουκ. 15,11-32], με την οποία
αναχώρηση
φάνηκε στ’ αλήθεια σαν ένας νέος
χωρίς μυαλό και νου, διότι τι του έλειπε, όταν ήταν στο πατρικό σπίτι και
βρισκόταν κάτω από την προστασία του γλυκύτατου πατέρα του; Αυτός βρισκόταν
κάθε ημέρα μέσα στην πατρική αγκάλη, είχε ό,τι χρειαζόταν, τον υπηρετούσαν όλοι
οι δούλοι, είχε τα χάδια και τις τιμές ως κληρονόμος της πατρικής περιουσίας
και σχεδόν αναγνωριζόταν ως κύριος και εξουσιαστής κάθε πράγματος, ώστε
μπορούσε να έχει κάθε λόγο να λέει εκείνο το ψαλμικό: «Πλησθησόμεθα
ν τος γαθος το οκου σου(:θα μας χορτάσουν τα πλούσια αγαθά του οίκου
σου)»
[Ψαλμ.
64,5].Αλλά η επιθυμία της πλανεμένης
ελευθερίας, από εκεί που ήταν τέκνο και κληρονόμος, τον έκανε να επιθυμεί να
γίνει δούλος και μισθωτός
.


Άρχισε, λοιπόν, να ενοχλείται από τη βασιλική και ελεύθερη ζωή, που είχε
κάτω από την υπακοή του πατέρα του
· άρχισε να επιθυμεί να ζει σύμφωνα με το
θέλημά του και να ικανοποιεί τη διάθεσή του, όπως την ικανοποιούν οι άλλοι, και
αυτή η ενόχληση και επιθυμία, τον παρακίνησαν να ζητήσει συγκατάθεση από τον
Πατέρα του, για να φύγει από τον πατρικό οίκο
και τον συμβούλευσαν να
ζητήσει το μερίδιο από εκείνη την κληρονομιά που αναλογούσε ολόκληρη σ’αυτόν: «Πάτερ,
δός μοι τ
πιβάλλον
μέρος τ
ς οσίας(:Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας,
που μου αναλογεί
)»[Λουκ.
15,12].

Ο πατέρας δεν θέλησε να τον εμποδίσει από αυτήν την κίνηση, αλλά τον
άφησε να αναχωρήσει, για να μάθει με τη
δοκιμή και τη στέρηση, ποια αγαθά απολάμβανε, όταν ήταν στον οίκο του πατέρα
του και τα καταφρόνησε
, όπως ερμηνεύει ο θείος  Χρυσόστομος: «Γι΄αυτό τον άφησε ο Πατέρας και δεν τον εμπόδισε να μεταβεί στην ξένη
χώρα, για να μάθει με την πείρα καλά,
πόσες ευεργεσίες είχε μένοντας στο
πατρικό του σπίτι
»(Λόγ. Α΄περί Μετανοίας). Και επειδή ο πατέρας του δεν
μπορούσε να τον πείσει με τον λόγο, για να παραμείνει στον οίκο του, άφησε να
τον πείσουν αυτά τα πράγματα και τα παθήματα· «Πολλές φορές ο Θεός, όταν με τα λόγια δεν
πείθει, τότε αφήνει τη διδασκαλία στην εμπειρία των καταστάσεων
», λέει ο
Χρυσορρήμων (ό.π.), «όπως έχει γραφεί:
«Παιδεύσει
σε
ποστασία
σου, κα
κακία
σου
λέγξει σε(: η απομάκρυνσή σου από εμένα θα σε
καταδικάσει και η ασέβεια θα σε τιμωρήσει)[Ιερ. 2,19], διότι και ο Αδάμ, όταν
ήταν μέσα στον παράδεισο, δεν γνώριζε την ευδαιμονία που είχε, από τότε όμως
που εξορίσθηκε από αυτόν, τότε τη γνώρισε
.».

    Γι’
αυτό, λοιπόν, ο πατέρας διαμοίρασε σε αυτούς την περιουσία του, «κα
διελεν ατος τν βίον(:και  μοίρασε
σε αυτούς την περιουσία του)
·κα μετ᾿ ο πολλς μέρας
συναγαγ
ν παντα νεώτερος
υ
ἱὸς πεδήμησεν
ε
ς χώραν
μακράν
(:και
μετά από λίγες ημέρες ο νεότερος υιός, αφού πήρε όλη του την περιουσία, έφυγε
σε μακρινή χώρα)»
[Λουκ.15,12-13].

   Αυτή
η κατανυκτική παραβολή, αδελφέ, είναι
μια ζωντανή εικόνα εκείνου του κακού, που εσύ έπραξες, απομακρυνόμενος από την
υποταγή του Θεού σου με την αμαρτία.
Αχ! Και ποιος ήταν πλουσιότερος από
εσένα άθλιε, πριν να χάσεις την αθωότητα και να αμαρτήσεις; Ποιος άλλος ήταν
ευγενέστερος από σένα; Ποιος ωραιότερος και λαμπρότερος; Για σένα ήταν προετοιμασμένη
όλη η κληρονομιά του παραδείσου, την οποία μετά από λίγο θα αποκτούσε
πληρέστατα και της οποίας είχες τώρα την κυριότητα. Σε σένα ήταν δοσμένο το
χάρισμα της υιοθεσίας, με την οποία ήσουν υιός Θεού και ο πλουσιότερος από
όλους που κατοικούν στην Ανατολή, καθώς είναι γραμμένο για τον Ιώβ : «κα
ν νθρωπος κενος εγενς τν φ᾿ λίου νατολν(:και έτσι ο άνθρωπος εκείνος ήταν ένας από
τους πολύ διακεκριμένους ανθρώπους των ανατολικών εκείνων χωρών)»
[Ιώβ,1,3].Είχες την ωραιότητα και την ομορφιά, την
οποία σου προξενεί η αθωότητα και αναμαρτησία και έπειτα, ποιος θησαυρός δεν
ήταν για σένα η αγιαστική χάρις του Αγίου Πνεύματος, η οποία είναι το
μεγαλύτερο χάρισμα, που μπορεί να δώσει ο Θεός προς ένα κτίσμα σε αυτήν την
ζωή;

    Μέσα από αυτήν ήσουν αγαπημένος
από τους αγγέλους, σύντροφος με τους αγίους, ναός έμψυχος της θεότητας, όπως λέει
ο θείος Παύλος
: «ρα ον οκέτι στ ξένοι κα πάροικοι, λλ συμπολται τν γίων κα οκεοι το Θεο(:άρα
δεν είστε πλέον ξένοι, όπως προηγουμένως, και προσωρινοί πολίτες της Εκκλησίας
του Χριστού, αλλά είστε συμπολίτες όλων των αγίων, και οικιακοί του Θεού)»
[Εφ.2,19].Αυτή η χάρις
κατοικούσε σε σένα πάντοτε, αυτή σε κυβερνούσε, αυτή σε παρηγορούσε ως
φιλόστοργη μητέρα με τις ουράνιες γλυκύτητες, με το ακατηγόρητο της συνειδήσεως
και με τα θεία της μυστήρια
· αυτή σε
κρατούσε συχνά ως υιό μονογενή στις αγκαλιές της πρόνοιάς της. Αλλά εσύ, όντας
νέος, που έπασχε από άγνοια, καταφρόνησες όλα αυτά και θέλησες να κακομεταχειρισθείς χωρίς κανένα όφελος την ελευθερία του
αυτεξουσίου σου, για να ζεις σύμφωνα με τις επιθυμίες σου, αντί να το
χρησιμοποιήσεις, για να υποτάσσεσαι με πολύ μισθό στον ουράνιο Πατέρα σου και
σκέφθηκες εσφαλμένα,ότι θα κάνεις ένα μεγάλο κέρδος, αν απομακρυνθείς από τον
Θεό και Πατέρα σου.

   Ω
σκέψη ανόητη, η οποία σου έφερε αντίστροφα τα πράγματα, διότι όταν ήσουν
διαταζόμενος και υπήκοος, τότε ήσουν στ’ αλήθεια αυτεξούσιος και ελεύθερος
· και όταν φάνηκες πως είσαι
αυτεξούσιος και ελεύθερος, τότε έγινες στ’ αλήθεια δούλος και εξουσιαζόμενος. Ω
και να ήταν δυνατόν να έμπαινε κανείς στην καρδιά σου, αδελφέ, και να την κάνει
να αισθανθεί το μεγάλο σκοτάδι της άγνοιας, που την κυρίεψε και σε έκανε να
υπολογίζεις τα κτίσματα περισσότερο από τον Κτίστη, να νομίζει βαρύ και σκληρό
φορτίο τον ελαφρύ και γλυκό ζυγό της υποταγής σε αυτόν τον φιλοστοργότατο
Πατέρα σου : «
γρ ζυγός
μου χρηστ
ς κα τ φορτίον
μου
λαφρόν στιν(:διότι ο ζυγός της υπακοής σε μένα και τη διδασκαλία
μου είναι απαλός και ωφέλιμος σ’ αυτόν που τον σηκώνει˙ και το φορτίο των
υποχρεώσεων και καθηκόντων που θέτω εγώ πάνω στους πιστούς μου είναι ελαφρύ)
»[Ματθ.11,30]
και να νομίζεις για ελευθερία σου εκείνο που είναι αληθινά αιχμαλωσία σου,
καθώς είναι γραμμένο σχετικά με την Ιερουσαλήμ «
ντ λευθέρας γένετο ες δούλην(:από ελεύθερη έγινε δούλη)»[Α’
Μακαβ. 2,11]. Και όπως λέει ο Παύλος: «
τε γρ δολοι τε τς μαρτίας, λεύθεροι τε τ
δικαιοσύν
. τίνα ον καρπν εχετε τότε
φ᾿ ος νν παισχύνεσθε;
τ
γρ τέλος κείνων
θάνατος
(:άλλοτε,
όταν ήσασταν υπόδουλοι  στην αμαρτία, ήσασταν
μεν ελεύθεροι ως προς τη δικαίωση και την αρετή, που θέλει ο Θεός, αλλά ποιο
καρπό, ποιο κέρδος και ωφέλεια είχατε τότε από τα έργα της αμαρτίας, για τα
οποία τώρα ντρέπεστε κάθε φορά που τα ενθυμείσθε; Διότι η κατάληξη εκείνων είναι
ο αιώνιος πνευματικός θάνατος)»
[Ρωμ.
6,20-21].

   Όμως
έστω και τώρα τίναξε το παχύ σκοτάδι και την πλάνη από τον νου σου και
αναλαμβάνοντας τη φρόνηση που έχασες, γνώρισε πως δεν υπάρχει άλλη ελευθερία, όπως το να υποτάσσεσαι με όλη την
τελειότητα στον Θεό και όπως το να αφήνεις τον εαυτό σου να κυβερνάται από τη
θέληση του ουράνιου Πατέρα σου
, όπως σου το λέει ο Παύλος: «νυν
δ λευθερωθέντες
π τς μαρτίας
δουλωθέντες δ
τ Θε χετε τν καρπν μν ες γιασμόν,
τ
δ τέλος ζων αώνιον(:τώρα λοιπόν που αποκτήσατε την ελευθερία
και απαλλαχτήκατε από τη δουλεία της αμαρτίας, υποδουλωθήκατε δε θεληματικά
στον Θεό, έχετε ως καρπό την προκοπή
στην αγιότητα, τελικό δε και αναφαίρετο κέρδος την αιώνια ζωή)
»[Ρωμ. 6,22].

    Βδελύξου
την ανοησία, που έκανες και αναχώρησε από αυτό το βασιλικό παλάτι του Πατέρα σου,
ομολογώντας το σφάλμα σου και πάρε την
απόφαση για όλη σου τη ζωή,να μη βγεις πλέον από τον οίκο σου,ούτε από την
υπακοή των εντολών Του.
Αλλά επειδή και μόνο του φυσικού υιού γνώρισμα
είναι να κατοικεί πάντοτε στον οίκο του πατέρα του και όχι του δούλου, όπως
είσαι εσύ, παρακάλεσε τον μονογενή Υιό του να κάνει και σένα θετό υιό του
Πατέρα του και να σε ελευθερώσει από τη δουλεία της αμαρτίας, για να μπορείς να
μένεις παντοτινά και εσύ σαν υιός στην ουράνια οικία του Πατέρα Του, όπως σου
το υπόσχεται ο ίδιος λέγοντας: «
δέ δολος ο μένει ν τ οκί ες τν αἰῶνα· υἱὸς μένει ες τν αἰῶνα. ἐὰν ον υἱὸς μς λευθερώσ, ντως λεύθεροι σεσθε (:Ο δούλος όμως δεν παραμένει για πάντα στην οικία
του Κυρίου του ως κληρονόμος και παντοτινός κάτοχος˙ διότι δεν έχει δικαιώματα
σ’ αυτήν και εκδιώκεται απ’ αυτήν όταν καταστεί ανεπιθύμητος. Αντίθετα ο γιος
μένει για πάντα στην οικία του πατέρα του, επειδή κληρονομεί όλα τα δικαιώματα
του πατέρα του. Εάν λοιπόν ο μονογενής Υιός του Θεού σας χαρίσει την ελευθερία,
τότε θα είστε πράγματι ελεύθεροι και θα αποκτήσετε την αληθινή ελευθερία της
ψυχής
)»[Ιω.8,35].


      Β΄


Σκέψου, αγαπητέ, τη δυστυχισμένη ζωή, που έζησε αυτός ο πτωχός και
άγνωστος νέος έξω από την οικία του Πατέρα του και τις ζημιές που έλαβε, οι
οποίες συνολικά ήταν τέσσερις. Η πρώτη ζημιά ήταν, που καταξόδευσε κακώς όλο το
μερίδιο της περιουσίας του˙ η δεύτερη, που τοποθετήθηκε να ζει κάτω από έναν
αφέντη πολύ σκληρό˙ η τρίτη, που τοποθετήθηκε στο πλέον μηδαμινό έργο, δηλαδή
να βόσκει χοίρους, ζώα ακάθαρτα˙ η τέταρτη που κατάντησε σε τόση πείνα, ώστε
του έλειπε εκείνο που δεν έλειπε από την αγέλη των χοίρων. Αλλά και κάθε
αμαρτωλός άνθρωπος παθαίνει όλες αυτές τις ζημιές και ακόμη ασύγκριτα
μεγαλύτερες˙ διότι πρώτα στερείται ο
τρισάθλιος τη φιλία του Θεού και μαζί με αυτήν στερείται και τα ουράνια αγαθά,
διασκορπίζοντας στα υλικά πράγματα τον νου του,
ο οποίος είναι η καθεαυτό και η κυριότερη περιουσία του ανθρώπου,
κατά τον Θεσσαλονίκης θεόπνευστο Γρηγόριο που λέει: «Ουσία και περιουσία μας είναι ο έμφυτος νους. Έως ότου εμμένουμε στους
τρόπους της σωτηρίας μας, τον έχουμε συγκεντρωμένο στον εαυτό μας και στον
πρώτο και ανώτατο νου, τον Θεό˙ όταν όμως ανοίξουμε πόρτα στα πάθη, αμέσως
σκορπίζεται περιπλανώμενος διαρκώς γύρω από τα σαρκικά και γήινα
»(αγίου Γρηγορίου
του Παλαμά, Λόγος ε
ς
τήν παραβολήν το
σώτου).   

     Δεύτερον,
υποτάσσεται στον μεγαλύτερο εχθρό του ,ο οποίος είναι ο διάβολος, κατά τον
Χρυσόστομο. Τρίτο, λησμονεί την
ευγένεια, που έλαβε στο θείο Βάπτισμα˙ καταφρονεί την ανατροφή που αξιώθηκε να
λάβει στην αγία Εκκλησία, τρεφόμενος με τα ιερά μυστήρια˙
απορρίπτει την
υιοθεσία του Θεού και μεταχειρίζεται ο δυστυχής την αισχρότερη εργασία, που
υπάρχει στον κόσμο, όπως το να βόσκει χοίρους, δηλαδή όχι μόνο να κυλιέται σαν
χοίρος μέσα στον βόρβορο των κτηνωδών ηδονών και ορέξεων της σάρκας, αλλά και
σε άλλους να γίνεται διδάσκαλος των αισχρών αυτών πράξεων, σύμφωνα με την
ερμηνεία του αγίου Θεοφύλακτου. Τέταρτο δε και τελευταίο, διότι και σ’ αυτήν
την αισχρή πράξη βρισκόμενος, δεν μπορεί
ο ελεεινός καθόλου να ικανοποιήσει και να χορτάσει την επιθυμία του,
αλλά όσο περισσότερο τρώει μία τέτοια αισχρή
τροφή της αμαρτίας, τόσο περισσότερο του αυξάνει η πείνα και του λείπει
εκείνο,που περισσεύει μέχρι και στα ζώα του κάμπου. «Αυτός που συνήθισε σ’ αυτά, δεν μπορεί να τα χορτάσει
· γιατί η ηδονή δεν παραμένει,
αλλά συγχρόνως γίνεται και απογίνεται και παραμένει πάλι κενός ο ελεεινός
», λέει ο
ιερός Θεοφύλακτος(
ρμηνεία ες τήν το  σώτου
παραβολήν
). Και ο μέγας της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος λέει σ’ αυτήν την
παραβολή: «Δεν μπορούσε να χορτάσει την επιθυμία του
· γιατί; Διότι η φύση του σώματος
δεν επαρκεί, να ικανοποιήσει τις ορμές του ακόλαστου
». Ω
συμφορά! Ω δυστυχία αξιοδάκρυτη!

    Πες
μου τώρα, εσύ συναμαρτωλέ, δεν τα έπαθες όλα αυτά με την πράξη, αφού αμάρτησες;
Γιατί, λοιπόν, δεν μαθαίνεις με τα δικά σου έξοδα και με τα παθήματα που έπαθες,
να βδελύσσεσαι την αθλιότητά σου και να φεύγεις από έναν τόπο άκαρπο και
στερημένο από κάθε καλό; Δε δοκίμασες έμπρακτα ότι όσοι απομακρύνονται από τον Θεό όλοι χάνονται; Καθώς είναι
γραμμένο: «
τι δο ο
μακρύνοντες
αυτος π σο πολονται(:ιδού, αυτοί οι οποίοι απομακρύνονται από
σένα, θα καταστραφούν)»
[Ψαλμ. 72,27],γιατί δε φεύγεις μία ώρα
νωρίτερα από τα χέρια ενός κυρίου τόσο απάνθρωπου και σκληρού, που δε χαίρεται
για άλλο παρά για τη δική σου απώλεια; Ποια ειρήνη έχει ποτέ ο χοίρος με τον
σκύλο; «τίς ε
ρήνη αίν πρς κύνα;(:Ποια ειρήνη θα έχει η ύαινα με τον σκύλο;)»[Σειράχ 13,18]· ή ποια ειρήνη θα έχεις εσύ με
τέτοιον τυραννικό κύριο;

    Νομίζεις
ότι θα βρεις ανάπαυση καμία φορά όντας έξω από το θέλημα του Θεού; Νομίζεις ότι
θα βρεις κάποιο καλό έξω από το σπίτι του ουράνιου πατέρα σου; Ω, τυφλός και
πλανεμένος που είσαι! Και ποιος έκανε ποτέ πόλεμο με τον Θεό και στάθηκε
ειρηνικός στον εαυτό του; «Τίς σκληρ
ς
γενόμενος
ναντίον ατο πέμεινεν;(:Ποιος θα πάει ενάντια στον Θεό και δε θα
ζημιωθεί;)»
[Ιώβ.
9,4].Γι’ αυτό λοιπόν εάν εσύ ζητάς να έχεις ειρήνη με την αμαρτία και με τους εχθρούς
του Θεού, τους δαίμονες, γνώριζε, ότι ο
Θεός και η συνείδησή σου δεν θα σταματήσουν να σε πολεμούν
και η ειρήνη σου
δεν θα είναι ειρήνη, αλλά αληθινός πόλεμος. «Ε
ρήνη – ερήνη. Κα πο στιν ερήνη;(:Ειρήνη, ειρήνη και πού είναι η ειρήνη😉»[Ιερεμ. 6,14]. Αλλά εάν αντιθέτως
έχεις ειρήνη με τον Θεό και με την αρετή, γνώριζε ότι αυτή είναι η αληθινή σου
ειρήνη, την οποία δεν μπορεί να ταράξει κανένας πόλεμος
· «συχάσεις
γάρ, κα
ο σται πολεμν σε·
μεταβαλόμενοι δ
πολλοί σου δεηθήσονται(:εάν εσύ έχεις καθαρή την καρδιά σου,θα
απολαμβάνεις ησυχία και ειρήνη, διότι κανείς δεν θα υπάρξει, που να σε
επιβουλεύεται και να σε πολεμεί)
»[Ιώβ,11,19].

   Πώς λοιπόν εσύ μόνος ζητείς να βρεις εκείνο,
που δε βρήκε μέχρι τώρα κανείς άλλος αμαρτωλός; Πώς εσύ θέλεις να αμαρτάνεις και έπειτα θέλεις να μη σε ελέγχει η
συνείδησή σου αλλά να σε κολακεύει, ότι κάνεις καλά, η οποία συνείδηση σε όλους
τους άλλους αμαρτωλούς είναι κατήγορος και μάρτυρας και κριτής και δήμιος;
  Βγάλε, λοιπόν, βγάλε από τον νου σου αυτό που
φαντάσθηκες να βρεις και να είσαι βέβαιος, ότι δε θα κάνεις ποτέ αληθινό καλό,
παρά μόνο όταν υποτάσσεσαι ολωσδιόλου στα προστάγματα του Θεού και πάρε τέλεια απόφαση από τώρα και στο εξής
να αλλάξεις και τη γνώμη και τον τρόπο της ζωής σου,
και να προτιμάς
καλύτερα να πεθάνεις παρά να χωρισθείς άλλη μία φορά από τον ουράνιο οίκο του
Πατέρα σου και να θελήσεις ξανά να κατοικήσεις στην κατοικία των δαιμόνων και
των αμαρτωλών, λέγοντας με τον Δαβίδ: «
ξελεξάμην παραῤῥιπτεσθαι ν τ οκ το Θεο μου μλλον οκεν με ν
σκηνώμασιν
μαρτωλν(:προτίμησα περισσότερο να είμαι παραπεταμένος
στον οίκο του Θεού μου παρά να κατοικώ στα ανάκτορα των αμαρτωλών
)»[Ψαλμ.83,11]. Και παρακάλεσε τον Κύριο, ότι αν τυχόν και καμιά φορά θελήσεις να χρησιμοποιήσεις
κακώς την ελευθερία του αυτεξουσίου και να ζητήσεις να βγεις έξω από τον οίκο
του, να σου κλείσει τον δρόμο με αγκάθια, δηλαδή με τις θλίψεις, τις δυστυχίες
και τις ασθένειες, ώστε αναγκαστικά να επιστρέψεις αμέσως πίσω
, όπως είναι
γραμμένο από τον Ψαλμωδό: «Μ
γίνεσθε ς ππος κα μίονος, ος οκ στι
σύνεσις,
ν κημ κα χαλιν τς
σιαγόνας α
τν γξαις τν μ γγιζόντων
πρ
ς σέ(:Λοιπόν εσείς οι άνθρωποι μη γίνεστε όμοιοι
με τον ίππο και τον ημίονο, στους οποίους δεν υπάρχει καθόλου σύνεση. Και όπως
με σιδερένιο φίμωτρο και χαλινάρι συσφίγγονται οι σιαγόνες των άγριων αυτών
ζώων, έτσι και Εσύ, Κύριε, ας σφίξεις με το χαλινάρι των θλίψεων και με τις
πολλές τιμωρίες ας περιορίσεις τους αμαρτωλούς, οι οποίοι μένουν αμετανόητοι
και δεν θέλουν να πλησιάσουν προς Εσένα)
»[Ψαλμ.
31,9].        [Συνεχίζεται]

 

     ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ
,


 επιμέλεια κειμένου: Ελένη
Λιναρδάκη, φιλόλογος  

 

ΠΗΓΕΣ:

·       Αγίου
Νικοδήμου του Αγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα, μελέτη ΙΕ΄, σελίδες
127-132, Έκδοσις Συνοδείας Σπυρίδωνος Ιερομονάχου[4η έκδοσις], Ιερά
Καλύβη «Άγιος Σπυρίδων Α΄», Νέα σκήτη Αγίου Όρους,2016

·       http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-scott/index.html

·       Π.
Τρεμπέλα, Η Καινή Διαθήκη με σύντομη ερμηνεία
(απόδοση στην κοινή νεοελληνική), εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων «Ο Σωτήρ»,
έκδοση τέταρτη, Αθήνα 2014.

·       Η Καινή Διαθήκη, Κείμενον και ερμηνευτική
απόδοσις υπό Ιωάννου Κολιτσάρα
, εκδόσεις αδελφότητος θεολόγων
«Η Ζωή», έκδοση τριακοστή τρίτη, Αθήνα 2009.

·       Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους εβδομήκοντα,
Κείμενον και σύντομος απόδοσις του νοήματος υπό Ιωάννου Κολιτσάρα, εκδόσεις
αδελφότητος θεολόγων «Η Ζωή», έκδοση τέταρτη, Αθήνα 2005.

·       http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Biblia/Palaia_Diathikh.htm

·       http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Biblia/Kainh_Diathikh.htm