Περὶ ὑπακοῆς

«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε» (Ἑβρ. 13,17)

(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Θὰ λάβουμε, ἀγαπητοί μου, ἀφορμὴ ἀπὸ μία λέξι τοῦ ἀποστόλου ποὺ ἀκούσαμε. Εἶνε ἡ λέξις«ὑπείκετε» (Ἑβρ. 13,17). Δὲν εἶναι κινέζικα· εἶναι λέξις, ῥῆμα, τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς γλώσσης, ποὺ σήμερα δὲν διδάσκεται δυστυχῶς στὰ σχολεῖα ὅπως πρῶτα. Προδώσαμε τὴν παρακαταθήκη, γίναμε νεκροθάφτες τῆς γλώσσης μας … Τί θὰ πῇ «ὑπείκετε»; «Ὑπακούετε»,«κάντε ὑπακοή»


http://aktines.blogspot.gr/2015/01/blog-post_43.html