Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ “ΤΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ”

 Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Πολλά είναι τα τεχνάσματά του, οι τρόποι, δηλαδή, με τους οποίους προσπαθεί να συλλάβη εκείνους που είναι περισσότερο αδρανείς.  Και πρέπει να τους γνωρίζουμε πολύ καλά για ν’ αποφύγουμε τις αφορμές του και να μη του αφήνουμε καμμία είσοδο, αλλά να έχουμε και ακρίβεια στη γλώσσα και σταθερότητα στα μάτια και καθαρότητα σκέψεως και συνέχεια να είμαστε άγρυπνοι, όπως, βέβαια, θα είμασταν αν κάποιο θηρίο ερχόταν εναντίον μας και προσπαθούσε να μας κατασπαράξη.
Γι’ αυτό, λοιπόν, και η ουρανομήκης εκείνη ψυχή, ο διδάσκαλος των εθνών, η γλώσσα της οικουμένης, εκείνος που επιχειρεί τα πάντα για τη σωτηρία των μαθητών, αφού είπε «αλλ’ ενδύσασθε την πανοπλίαν του Θεού», “ντυθήτε τα όπλα του Θεού”, προφυλάσσοντας μας από παντού και κάνοντάς μας ακαταμάχητους, πρόσθεσε:  «Στήτε ουν περιζωσάμενοι την οσφύν υμών εν αληθεία, και ενδυσάμενοι τον θώρακα της πίστεως, και υποδησάμενοι τους πόδας εν ετοιμασία του ευαγγελίου της ειρήνης, επί πάσιν αναλαβόντες τον θυρεόν της πίστεως, εν ω δυνήσεσθε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα σβέσαι˙  και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξασθε, και την μαχαίραν του πνεύματος, ο εστι ρήμα Θεού»  (Εφ. 6,14-17).
Είδες πως από παντού περιέφραξε όλα τα μέλη του σώματος, και όπως όταν κάποιος πρόκειται να μας βγάλη σε κάποιον πόλεμο, έτσι πρώτα μας προφύλαξε με τη ζώνη, ώστε να τρέχουμε με ευκολία.  Έπειτα φόρεσε το θώρακα για να μη μας κτυπούν τα βέλη και εξασφάλισε τα πόδια και από παντού μας προφύλαξε με την πίστι!  Διότι αυτή, λέγει, αυτή θα μπορέση να σβέση και τα πυρωμένα βέλη του πονηρού.
«Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ»  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΥΠΟ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
Έκδοσις:  Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου
Νέα Σκήτη Αγίου Όρους
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

http://katanixis.blogspot.gr/2014/09/blog-post_287.html#more