Ντροπὴ

«Μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ» (Β΄ Τιμ. 1,8)

(Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Εὐχαριστῶ, ἀγαπητοίμου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διότι μὲ ἀξιώνει νὰ κηρύξω. Θὰ μιλήσω ἁπλᾶ, ὥστε νὰ μὲκαταλάβουν ὅλοι, κ᾽ἐλπίζω ὅτι ὑπάρχει διάθεσιν᾽ἀκούσετε. «Μακάριος ὁ λαλῶν εἰς ὦ τα ἀκουόντων», καλότυχος ὅποιος ὁμιλεῖ σὲ αὐτιὰ ποὺ προσέχουν.

Ἀκούσατε τὰ ἱερὰ ἀναγνώσματα. Ἀφήνουμε τὸ εὐαγγέλιο καὶ ἂς πάρουμε τὸν ἀπόστολο. Ἀπ᾿ ὅλα τὰ λόγια τοῦ σημερινοῦ ἀποστόλου θέλω νὰ προσέξετε μιὰ λέξι, ἕνα ῥῆμα. Τὸ μεταχειρίζεται τρεῖς φορὲς ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ δὲν λέει ἔτσι τὶς κουβέντες του. Εἶναι τὸ ῥῆμα αἰσχύνομαι ἐπαισχύνομαι. Τὸ λέει καὶ σὲ πρῶτο πρόσωπο καὶ σὲ δεύτερο πρόσωπο καὶ σὲ τρίτο πρόσωπο. Σὲ πρῶτο πρόσωπο εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος· «Οὐκ ἐπαισχύνομαι», λέει, δὲ ντρέπομαι ποὺ πάσχω γιὰ τὸ εὐαγγέλιο(Β΄ Τιμ. 1,12).

Σὲ δεύτερο πρόσωπο εἶναι γιὰ τὸ μαθητή του τὸν Τιμόθεο· «Μὴ ἐπαισχυνθῇς», τοῦ λέει, ἐσὺ παιδί μου· μὴ ντραπῇς, οὔτε γιὰ τὴ μαρτυρία τοῦ εὐαγγελίου οὔτε γιὰ μένα ποὺ γι᾽ αὐτὸ εἶμαι δέσμιος (ἔ.ἀ. 1,8).

15.12 – Ἁγίων Ἐλευθερίου & Ἀνθίας.Ντροπὴ..pdf

http://aktines.blogspot.gr/2014/12/blog-post_94.html