~~Η ψυχή μας είναι ένα πουλί. Ο διάβολος ο κυνηγός. Όπως το πουλί πετά στον ουρανό και ξεφεύγει από τον διώκτη του, έτσι κι εμείς. Βλέποντας τον νοητό διώκτη μας να θέλει την απώλειά μας. Πρέπει η ψυχή να ανοίγει τα φτερά της και να πετάει πρός το ουράνιο καταφύγιό της τον Κύριό μας Ιησού Χριστό που θα την σώσει εκ παγίδος θηρευτών.
 ~~Πρέπει ακόμα πιο πολύ να αγαπάμε τον πλησίον μας, όταν αμαρτάνει είτε απέναντι του Θεού είτε απέναντι σ΄εμάς. Γιατί είναι άρρωστος, γιατί είναι αξιολύπητος, γιατί κινδυνεύει. Ακριβώς τότε πρέπει να τον συμπαθούμε, να ικετεύομε τον Κύριο γι΄αυτόν να του θεραπεύουμε την καρδιά με λόγια αφυπνιστικά με λόγια στηλιτευτικά της αμαρτίας με λόγια παρηγορητικά, με λόγια συγγνώμης με λόγια αγάπης.“Γίνεσθε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαχνοι, χαριζόμενοι εαυτοίς, καθώς και ο Θεός εν Χριστώ εχαρίσατο ημίν” (Εφ. δ΄ 32).
~~Δεν έχουμε ειλικρινά μετανοήσει για τα αμαρτήματα που μας βαραίνουν και με τα οποία λυπήσαμε τον Κύριο και γι΄αυτό τον λόγο λέγοντας την προσευχή μας δεν φέρει στην καρδιά μας τους καρπούς της ειρήνης και της χαράς τα πολύτιμα αυτά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
~~Στα γήινα θέλγητρα δεν υπάρχει ζωή αληθινή αλλά θλίψις και θάνατος πνευματικός. Μάταια προσπαθούμε να αντλήσουμε αληθινή χαρά από εκεί. Όλα τα γήινα αγαθά είναι φθαρτά, διαβατικά, καταλήγουν σε θάνατο. Ο πονηρός επιδιώκει να μας αιχμαλωτίσει στη λατρεία αυτών των αγαθών και να απεργαστεί τον αιώνιο θάνατό μας. Στώμεν καλώς λοιπόν. Ας είμαστε άγρυπνοι προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε τίποτα το φθαρτό να μην βρει είσοδο στην καρδιά μας.
~~Να φοβάσαι την κακία σαν τη φωτιά. Μην τη δέχεσαι στην καρδιά σου όποια κι αν είναι τα προσχήματά της. Η κακία είναι πάντοτε του σατανά. Κάποτε εισέρχεται στην καρδιά με το πρόσχημα του ζήλου για τον Θεό ή για την δήθεν ωφέλεια του πλησίον. Είναι μια απάτη. Ο Ιούδας με το πρόσχημα ότι ενδιαφερόταν για τους φτωχούς έκρυψε την κακία του απέναντι στον Κύριο και τον πρόδωσε για τριάντα αργύρια.

Από το μικρό εγχειρίδιο:
Αγίου Ιωάννου Κροστάνδης 
ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ 
Εκδόσεις: Ὁρθόδοξη Κυψέλη