Οἱ φύλακες ἄγγελοι τῆς ζωῆς μας μὲ περισσοτέραν φιλοπονίαν παραμένουν εἰς αὐτοὺς ποὺ μὲ τὴν νηστεῖαν ἔχουν ἀποκαθαρθῆ. Ἄγγελοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ κάμνουν τὴν ἀπογραφὴν τῶν νηστευόντων εἰς κάθε ἐκκλησίαν.
Άγιος Βασίλειος ο Μέγας
(Περί νηστείας, Β΄, ΕΠΕ τ. 6, σελ. 56)
https://proskynitis.blogspot.com/2023/12/blog-post_694.html