Αρκετά νωρίς , από τους πρώτους ήδη χριστιανικούς αιώνες ,αναπτυχθηκε η άποψη ότι ο Θεός κατέστησε σέ κάθε έθνος από έναν άγγελο προστάτη.
Η άποψη αυτή στηρίχθηκε σε διάφορα χωρία της Παλαιάς και τής Καινής Διαθήκης , όπως στο Δευτερονόμιο ( 32:8 ) :
<< Ότε διεμέριζεν ο Ύψιστος έθνη ,…..έστησεν όρια εθνών κατά αριθμόν αγγέλων Θεού >> , στην όραση του Δανιήλ ( 10:13 , 10:20-21 ) και στην Αποκάλυψη ( 9:14 ) , όπου , σύμφωνα με την ερμηνεία του Αγίου Ιππολύτου ,οι τέσσερις άγγελοι που αναφέρονται στο χωρίο είναι οι φύλακες των Περσών, των Μήδων , τών Ασσυρίων και των Βαβυλωνίων
Φύλακας και προστάτης των Ιουδαίων ήταν , σύμφωνα με πολλές πατερικές μαρτυρίες ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, που μετά την αποδοκιμασία τους και τό διασκορπισμό τους , ανέλαβε την προστασία της Εκκλησίας του Χριστού .Φύλακες άγγελοι επίσης αναφέρονται και για τίς πόλεις.
Για τους φύλακες των εθνών και των πόλεων ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος φέρνει μιά ωραία εικόνα : Όπως , λέει , ένας ισχυρός βασιλιάς εγκαθιστά στρατεύματα στις διάφορες πόλεις, για να τις προστατεύουν από τις βαρβαρικές επιδρομές , έτσι και ο Θεός έχει εγκαταστήσει στίς κατοικημένες περιοχές στρατόπεδα αγγέλων , για να αναχαιτίζουν τίς επιθέσεις των άγριων δαιμόνων και να φρουρούν την ειρήνη των ανθρώπων.

 
Εκτός από τους αγγέλους των εθνών και των πόλεων , υπάρχουν αντίστοιχα και άγγελοι στούς οποίους ο Θεός έχει διαπιστευθεί τήν προστασία και φροντίδα των κατά τόπους Εκκλησιών . Ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος χαρακτηρίζουν αυτούς τους αγγέλους ώς << εφόρους >> , δηλαδή επόπτες των Εκκλησιών .
 
Ο Άγιος Ιππόλυτος σε κάποια αναφορά του στην Εκκλησία , τήν παρομοιάζει με καράβι που έχει άγρυπνο κυβερνήτη το Χριστό και έμπειρους ναύτες τους αγγέλους , << δι ών αεί κρατείται και φρουρείται η εκκλησία >> .
Ο Ερμάς στον << Ποιμένα >> του παρομοιάζει τούς αγγέλους με αμπελοφύλακες : Ο Θεός λέει , φύτεψε το αμπέλι Του , δηλαδή δημιούργησε το λαό Του και όρισε τους αγγέλους να το φυλάνε και να το συντηρούν .
Άγγελοι – φύλακες επίσης προστατεύουν τούς ιερούς ναούς και ιδιαίτερα τά μοναστήρια , όπου λατρεύεται ακατάπαυστα ο Θεός .
Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης