Το πρώτο θαύμα που έγινε αμέσως μετά το «τετέλεσται» του Χριστού, είναι ότι σχίστηκε το καταπέτασμα του ναού του Σολομώντα. Το καταπέτασμα συμβόλιζε την αμαρτία του ανθρώπου και χώριζε τον άνθρωπο από το Θεό, γι’ αυτό και όλοι οι άνθρωποι, δίκαιοι και άδικοι, πριν την Ανάσταση, πήγαιναν στον Άδη.

Με το σχίσιμο του ναού, νικήθηκε η αμαρτία από το Χριστό και αποκαταστάθηκε η σχέση του ανθρώπου με το Χριστό. Άνοιξε έτσι ο δρόμος του ανθρώπου για τον παράδεισο.
Ο δρόμος αυτός είναι η ωραία πύλη που υπάρχει στην Εκκλησία, η οποία άνοιξε και προσφέρει τη σωτηρία του ανθρώπου δια της Θείας Κοινωνίας.
Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας †