«Ἄν θέλεις νά διδάξεις τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μή λές λόγια. Προσπάθησε νά εἶσαι πάντα εὐγενικός καί ἀξιαγάπητος».

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας

 Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι

κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.